Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Luleå kn, NEDERLULEÅ KYRKOVALL 4:1 NEDERLULEÅ KYRKA (GAMELSTADS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

ff962131

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NEDERLULEÅ KYRKA (GAMELSTADS KYRKA) (akt.), NEDERLULEÅ KYRKA (GAMMELSTADS KYRKA) (akt.)
Norrbotten
Luleå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

NEDERLULEÅ KYRKOVALL 4:1

Historik

Nederluleå kyrka, även benämnd Gammelstads kyrka, ligger i en gammal kulturbygd, som utgjort ett viktigt centrum under medeltiden, och nära en vattenled, tidigare havsvik. Redan 1339 stod här sannolikt ett träkapell. De äldsta partierna i den nuvarande kyrkan, som är av natursten och Norrlands största medeltidskyrka, härrör från 1400-talet. Den omges av en bogårdsmur med två medeltida stigluckor. Strax intill står två byggnader från 1700-talet, en sockenstuga och ett sockenmagasin. Utanför kyrkans sydgavel reser sig det fristående klocktornet från 1851. Innan dess användes klockstaplar som revs och nybyggdes under tidernas lopp. Mil...

Läs mer i eget fönster

Nederluleå kyrka är en senmedeltida – troligen sent 1400-tal - salkyrka med vapenhus i
SV och sakristia i NÖ. Den är med sina 16x 47 meter i yttermått
den största medeltidskyrkan norr om Uppsala. År 1954 knackades fasadputsen ned så att
det rosaskimrande murverket av natursten kom i dagen. Gavelröstena är däremot
murade av tegel och pryds av figurativa blinderingar.Kyrkan står på den västra sidan av den gamla begravningsplatsen.
Sedan församlingen fått ny begravningsplats 1830, har kyrkotomten omgestaltats till
parkkaraktär med stora gräsytor, enstaka tallar och gångar av asfalt eller storgatsten.

År 1400 - 1499 Nyanläggning
Kyrkan uppförs.
År 1400 - 2000 Ändring
Hela händelselistan finns under Dokument
År 1831 - 1831 Ändring - Begravningsplats
Beslut om att kyrkogården skulle rensas från stenar och ”planeras”. Lämpliga träd skulle planteras.
År 1832 - 1832 Nyanläggning - Inhägnad
Det gamla ”grafhuset” togs bort, ett målat plank med grindar av järnsmide uppfördes liksom två kortare staket och åtskilliga träd planterades på kyrkogården.
År 1865 - 1865 Nyanläggning - Begravningsplats
Ny begravningsplats togs i bruk ett stycke från kyrkan och den gamla kyrkogården användes inte längre som begravningsplats.
År 1899 - 1899 Rivning
Rivning av den halvt raserade bogårdsmuren. Muren ersattes av ett enkelt staket, bestående av tre parallella stänger av svartmålat järn.
År 1903 - 1906 Nyanläggning - Inhägnad
Bogårdsmuren runt kyrkogården revs och ersattes av ett järnstaket. En häck planterades innanför muren. På kyrkogården anlades gräsmattor med gångar och ”förskönande planteringar”.
År 1995 - 1995 Ändring
Breddning av infart till kyrkan (för räddningstjänsten). Grav påträffas i samband med breddning av infart. Undersökning av arkeologer.