Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Pajala kn, PAJALA 51:1 PAJALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

pajala kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PAJALA KYRKA (akt.)
Norrbotten
Pajala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

PAJALA 51:1

Historik

Den äldsta kyrkan uppfördes 1797 som brukskyrka i Kengis omkring en halvmil österut. År 1869 flyttades kyrkan till Pajala och omgestaltades 1869-1871 av byggmästaren August Jonsson efter ritningar av Ludvig Hedin. Den ursprungliga kyrkan var en långhuskyrka med kor i öster. Vid förändringen 1869-1871 flyttades koret till norra sidan och en ny sakristia uppfördes på platsen för den gamla. En tillbyggnad gjordes mot söder, på platsen för det galma vapenhuset, förendad genom en gång med den strax intill liggande klockstapeln.

Den nuvarande kyrkan har korsformad plan. Korsarmar och långhus täcks av invändigt av tunnvalv som möts i ett...

Läs mer i eget fönster

Pajala kyrka byggdes 1797 som brukskyrka vid Kengis bruk, men flyttades till Pajala 1869-71, när bruksrörelsen började avvecklas. I Pajala omgestaltades kyrkan enligt Ludvig Hedins ritningar vilket innebar att en korsarm och ett torn byggdes till på södra långsidan.

När den byggdes låg den troligen helt utanför byn men idag omges kyrkan av moderna villaområden.

År 1797 - 1797 Nybyggnad
Kyrkan uppförs i Kengis
År 1869 - 1870 Nyanläggning
Kyrkan flyttas och uppföres i Pajala efter ritningar av L.Hedin:En korsarm med torn tillbygges på södra långsidan, vapenhuset på norra långsidan ersattes med en sakristia. Altarpartiet flyttades till norra långsidan och kyrkan orienterades i nord-syd. Den tillbyggda korsarmen i söder fick karaktär av långhus, det tidigare långhuset förvandlades till korsarmar. Altaruppsatsen flankerades av två dörrar som ledde till sakristian.

L Hedin (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Plantering
Plantering av björk och rönn samt uppsättning av belysningsstolpar på kyrkotomten.