Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Piteå kn, STADSÖN 5:37 PITEÅ STADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

piteå stad.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PITEÅ STADS KYRKA (akt.)
Norrbotten
Piteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

STADSÖN 5:37

Historik

Piteå kyrka (Piteå stads kyrka) är fritt belägen på en stor kyrkogård i stadsmiljö. Kyrkan uppfördes av trä 1684-86. Den är en korskyrka med förkrympta tvärarmar och centraltorn och var ursprungligen rödmålad. Sedan 1800-talet är fasaden vitmålad. Koret är orienterat mot söder. Vapenhus har funnits i samtliga korsarmar utom givetvis i den södra, där ju koret är inrymt. Sakristian är tillbyggd i vinkeln mellan koret och östra korsarmen. Kyrkorummet täcks med stjärnvalv av trä. 1901 förlängdes långhuset mot norr. 1950-51 restaurerades interiören under ledning av Eberhard Lovén. Samtidigt utbyggdes vapenhuset och biutrymmen inreddes. V...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan byggdes 1686 som en timrad korskyrka med lågt centraltorn, interiört disponerad som en långhuskyrka med koret i öster. Mot tre av korsarmarna fanns små låga vapenhus –som numera är rivna.

År 1684 - 1686 Nyanläggning
Kyrkan uppförs.
År 1727 - 1727 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs. Anders Staffansson. Två av de tre klockorna flyttas från takryttaren till klockstapeln.
År 1956 - 1956 Ändring
Bogårdsmur. Plantering mellan kyrkan och Uddmansgatan.
År 1961 - 1961 Nybyggnad
Tillstånd till begravningskapell. Tillstånd till hägnad kring kyrkan. Professor Erik Lundberg i samråd med ingenjör Uno Söderberg.

Erik Lundberg (Professor)

Uno Söderberg (Ingenjör)

År 1969 - 1969 Nyanläggning - Damm och springbrunn
Tillstånd till fontän på kyrkogården. Arkitekt H. Becker-Sassenhoff vid NAB konsult, Piteå.

H Becker-Sassenhoff (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av kyrkogård. NAB konsult, Piteå.
År 1992 - 1992 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av kyrkogården. NAB Arkitekter & Ingenjörer AB, Piteå.