Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Aneby kn, LOMMARYD 5:1 LOMMARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PICT0003.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOMMARYDS KYRKOGÅRD (akt.), LOMMARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Aneby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

LOMMARYD 5:1

Historik

Lommaryds kyrkogård har medeltida ursprung men inget av den medeltida kyrkogården är idag synligt ovan mark. Den medeltida kyrkogården var mindre än den nuvarande och exakt utsträckning i förhållande till den nuvarande är osäkert. Av äldre fotografier framgår att medeltidskyrkans bogårdsmur var kallmurad med natursten, en hög allé ledde från kyrkogårdens västra ingång fram till kyrkans huvudentré i västra tornet, och att gravarna stod tätt på en gräs- eller ängsmatta.

Kyrkogårdens främsta utbredning är framför kyrkan, väster om denna. Av arkivförteckning att döma finns det dokument över expropriering av tomter i samband med kyrkob...

Läs mer i eget fönster

Lommaryds kyrkogård har medeltida ursprung men inget av den medeltida kyrkogården är idag
synligt ovan mark. Den medeltida kyrkogården var mindre än den nuvarande och exakt
utsträckning i förhållande till den nuvarande är osäkert. Av äldre fotografier framgår att
medeltidskyrkans bogårdsmur var kallmurad med natursten, en hög allé ledde från kyrkogårdens
västra ingång fram till kyrkans huvudentré i västra tornet, och att gravarna stod tätt på en gräseller
ängsmatta. Kyrkogårdens främsta utbredning är framför kyrkan, väster om denna. Av
arkivförteckning att döma finns det dokument över expropriering av tomter i samband med
kyr...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Den medeltida kyrkan uppförs med tillhörande gravplats. Tillvaratagna lösa inventarier från gamla kyrkan kan leda åldern till 1200-talet.
År 1890 - 1894 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt öster i samband med kyrkbygge. Ny omgärdning.
År 1890 - 1894 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården läggs ut och får sin nuvarande utsträckning och omgärdning i samband med bygget av kyrkan. Mark exproprieras för detta ändamål öster om den dåvarande kyrkogården. (BPA). Enligt fynd vid grävningar på den nuvarande kyrkogården kan den äldre södra kyrkogårdsmuren påträffas ett tiotal meter norr om den nuvarande södra avgränsningen i kvarter C (muntlig uppgift från kyrkovaktmästare 2004)
År 1970 - 1972 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt öster för urnlund och gravkapell.
År 1991 - 1991 Nyanläggning - Minneslund