Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, REFTELE 7:1 REFTELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Reftelekkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
REFTELE KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

REFTELE 7:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den medeltida, många gånger om- och tillbyggda kyrkan revs 1837. Försäljningen av den gamla kyrkans blytak finansierade delvis bygget av den nya kyrkan, som uppfördes 1837-38 under ledning av byggmästare Wennberg på en ny tomt öster om den gamla kyrkplatsen. Grundläggningen påbörjades 1835 och invigningen förrättades 1839 av biskop Esaias Tegnér. Man följde ritningar från 1836 av Axel Nyström med avvikelser beträffande korpartiet. Den typiskt nyklassicistiska kyrkan med sitt lanterninförsedda torn är välbevarad exteriört, men har i det inre genomgått flera radikala förändringar, främst i fråg...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården anlades under medeltid, troligen samtidigt med den
första kyrkan. Redan på 1700-talet var såväl kyrka som kyrkogård
för trång. Genom sitt platåläge kunde kyrkogården ej heller utvidgas.
Istället valde man en ny plats för den nya kyrka som uppfördes
1837. Gamla kyrkan och dess klockstapel revs och platsen där dessa
stått kunde tagas i anspråk för nya gravar. Först 1882 invigdes en
kyrkogård kring den nya kyrkan. Men även denna blev snart för
trång. 1905 gjordes en utvidgning åt norr som fördubblade ytan
jämte en smärre utökning längs östra sidan. I väster och söder lades
helt nya murar, medan man för de övriga si...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1837 - 1991 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Boo D:son Widén (Arkitekt)

Gunilla Kärrdahl (Landskapsarkitekt)

Hugo Bolker (Arkitekt)

Ivar Andersson (Trädgårdsarkitekt)