Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, VILLSTAD 3:1 VILLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Villstadkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VILLSTADS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VILLSTAD 3:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan byggdes 1788-93 av byggmästare Nils Widman, Öslöv, med delar av den medeltida kyrkans norra och västra murverk utnyttjade. Den osignerade ritningen från ÖIÄ approberades 1786. Biskop Olof Wallquist invigde 1794. Kyrkan brann 1910 men återuppfördes på de stående murarna till tidigare utseende. Altartavlan och predikstolen räddades från branden, övrig inredning nygjord i klassicerande stil.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med halvcirkelformat kor i öster, något smalare än långhuset. Torn i väster, sakristia i norr. Entré mitt på sydsidan, med fönster över, samt i väster. Byggd...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har liksom kyrkan medeltida ursprung. På en avmätningskarta
från 1783 kan man se kyrkogårdens utsträckning innan
utvidgningen 1814 – 15. Planen är närmast kvadratisk med centralt
placerade stigluckor i väster och öster. Söder om kyrkan står en
klockstapel. På en storskifteskarta från 1813 ser vi att den nuvarande
kyrkan uppförts. 1814 – 15 utvidgades kyrkogården, sannolikt åt
söder, varvid hörnens vinklar där blev räta. Stigluckorna i söder och
öster revs och ersattes av ingångar med putsade, huvtäckta pelare.
I samband med dessa arbeten måste kyrkogårdsmuren av sten ha
tillkommit. Denna har dock senare utökats ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1814 - 1958 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Boo D:son Widén (Arkitekt)

Dag Ribbing (Arkitekt)

Ivar Andersson (Trädgårdsarkitekt)