Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, HAMRÅNGE PRÄSTBORD 3:1 HAMRÅNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3980-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMRÅNGE KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HAMRÅNGE PRÄSTBORD 3:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkan i Hamrånge började uppföras 1847 efter att den äldre, delvis medeltida kyrkan förklarats för liten och dessutom i dåligt skick. Istället för att uppföra den nya byggnaden på samma plats placerades kyrkan strax bredvid på en kulle, okonventionellt orienterad i nord-sydlig riktning. Efter komplettering av orgel och altartavla under de följande 20 åren dröjde det till 1934 innan en mer omfattande renovering genomfördes.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
En gråstenskyrka byggs.
År 1649 - 1649 Nybyggnad
En klockstapel byggs 200 meter väster om gamla kyrkan.
År 1834 - 1834 Nyanläggning - Begravningsplats
En kolerakyrkogård anläggs några kilometer norr om gamla kyrkan.
År 1840 - 1849 Rivning
De medeltida stigluckorna rivs vid den gamla kyrkogården, muren läggs om som kallmur och stenpelare med järngrindar byggs vid ingångarna.
År 1843 - 1845 Ritning godkänd och bygglov
Beslut fattas att ny kyrka skall byggas och ritningar utarbetas av länsbyggmästare C A Setterberg vilka godkänns av Överintendentämbetet efter revidering av J F Åbom.

Carl Axel Setterberg (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1847 - 1851 Nybyggnad
Hamrånge nya kyrka byggs 150 meter öster om den gamla. Helt ny inredning byggs inklusive predikstol och altaruppsats.
År 1850 - 1859 Rivning
Klockstapeln rivs.
År 1860 - 1869 Ändring - Begravningsplats
Kolerakyrkogården tas i allmänt bruk och benämns härefter Österheds begravningsplats.
År 1876 - 1876 Nybyggnad
Ett gravkapell på gamla kyrkogårdens östra sida byggs, delvis på gamla kyrkans plats.
År 1986 - 1986 Ändring
Entrén till kyrkotomten flyttas.
År 1988 - 1988 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund inrättas på gamla kyrkogården.