Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, DELSBO KYRKA 1:1 DELSBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4041-13.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DELSBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DELSBO KYRKA 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Under tidig medeltid uppfördes den första stenkyrkan i Delsbo, vilken var en liten rektangulär salskyrka med rakslutet kor, av den typ som var vanlig i hela Norrland vid denna tid. Kyrkan förlängdes sedan mot väster två gånger och fick därigenom en mycket långsträckt och smal form, cirka 40*8,5 meter. Kyrkobyggnaden försågs sedermera med en sakristia mot norr samt två tillbyggnader mot söder; ett vapenhus och den s.k. lillkyrkan. Under senmedeltiden försågs kyrkan troligen med tegelvalv som tillsammans med väggarna målades 1520 av kyrkomålaren Måns Gadh. Kyrkan blev med tiden allt trängre för den växande sockenbefolkningen och flera...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
En gråstenskyrka uppförs. Rektangelformad plan med rakslutet kor i öster av den modell som var vanlig i hela Norrland under tidig medeltid.
År 1658 - 1658 Nybyggnad
En klockstapel uppförs av Olof Bengtsson, ”tornbyggaren från Liusdal”.
År 1740 - 1740 Brand
Prästgården, klockstapeln och kyrkan brinner ner. Vissa inventarier kan räddas, bl a predikstolskorgen. En ny kyrka byggs samma år under ledning av byggmästaren Anders Olofsson Romberg från Leksand. Den gamla kyrkans östra, norra och västra mur får ingå som en del i den nya kyrkobyggnaden som blir dubbelt så bred som den tidigare och förses tre vida valv av den typ som är utmärkande för Rombergsläktens valvbyggande. Kyrkan byggs av gråsten och får taktäckning av spån på högresta valmade tak.
År 1742 - 1742 Nybyggnad
Klockstapeln byggs av Jonas Eriksson från Duvnäs i Delsbo. Byggnaden har kvadratisk bottenplan och byggd av bjälkar med spånbeklädnad. Den större och den mindre klockan gjuts på ”Östra backen i Stapelskyrkan” av Erik Hillström från Gävle.
År 1814 - 1814 Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren av gråsten samt stigluckorna plockas ner och säljs på auktion. Istället tillkommer två järngrindar vid västra ingången.
År 1816 - 1816 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot söder.
År 1885 - 1885 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas kraftigt mot norr och väster. ”Ett prydligt jernstaket på huggen granitsockel har ock uppförts vid vestra, norra och halfva östra sidorna.”
År 1908 - 1908 Ändring
Klockstapeln flyttas/ rullas till nuvarande plats.
År 1948 - 1952 Nybyggnad
Förslag till gravkapell efter ritningar av Erik Fant. Gravkapellet uppförs i tegel med underliggande källare. Byggnaden förses med ett brant valmat spånklätt tak som kröns med en hög spira. Redskapsbod uppförs. Befintliga grindar till kyrkogården ersätts med nya av smitt järn.
År 1971 - 1973 Ändring - Begravningsplats
En ny kyrkogård anläggs sydväst om den befintliga.
År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Omtjärning av klockstapeln. En minneslund anläggs på den nya kyrkogården.
År 2003 - 2004 Ändring
Ny konstnärlig utsmyckning av smeden Staffan Thelin vid minneslunden på nya kyrkogården.

Staffan Thelin (Hantverkare - Smed)