Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, HAMRA 1:27 HAMRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hamra kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMRA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAMRA 1:27

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkobyggnaden är uppförd är uppförd i trä som en stor salskyrka med ett vidbyggt torn i väster och en sakristia i öster. Den nuvarande kyrkobyggnaden ersatte ett bönhus från 1830-talet som låg cirka 500 meter norrut. Ritningarna till den nuvarande kyrkan utfördes av arkitekt Johan Fredrik Åbom i Stockholm 1857, men kyrkan kunde invigas först 1872.

År 1757 - 1757 Nyanläggning
Den första begravningsplatsen, norr om den nuvarande kyrkan i Hamra invigs.
År 1986 - 1986 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.
År 1991 - 1991 Nyanläggning - Minneslund
Tillstånd ges att anlägga minneslund på kyrkogårdens sydöstra del efter ritningar av landskapsarkitekt Lars Lundin, Järvsö.

Lars Lundin (Landskapsarkitekt)