Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, SUNDBACKA 3:6 HAMMARBY KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

3923-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMMARBY KAPELL (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Stall

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kapell

SUNDBACKA 3:6

Historik

Text saknas för närvarande

Hammarby kapell uppfördes ursprungligen 1815 som oxstall men revs delvis och ombyggdes till skol- och kapellsal på privat initiativ 1865. Redan tio år senare byggdes det ut på grund av det ökande antalet elever. År 1900 flyttades skolundervisningen och byggnaden har sedan dess hyst endast kyrklig verksamhet. Den första byggnaden som uppfördes var den som idag inrymmer kapellsalen och vestibulen. Byggnaden uppfördes i suterräng med en källare i nordväst och ett torn med tornur på gavelspetsen i sydost. Då tillbyggnaden uppfördes år 1875 dekorerades exteriören med huvar över fönstren, en takryttare och en baldakin över entrén. Stilen ...

Läs mer i eget fönster
År 1815 - 1815 Nyanläggning
Ett oxstall uppförs på platsen för nuvarande kapell.
År 1865 - 1865 Ändring
Oxstallet rivs delvis och byggs om till kombinerat kapell och skolsal. Kapellet uppförs som ett privatägt brukskapell av brukspatron Hjalmar och hans fru Helena Petre.
År 1888 - 1888 Ändring
Stora Sulfit köper det gamla bruket och kapellet.
År 1900 - 1900 Ändring
Skolundervisningen flyttas från kapellet till byns nybyggda skola. Kapellet fungerar nu endast som gudstjänstlokal. Den tidigare skolsalen inreds till nuvarande kapellsal. Disponent V Folin donerar predikstol och altartavla, den senare målas av Erik Hedberg, Järbo.
År 1945 - 1945 Ändring
Kapellet renoveras utvändigt. Efter renoveringen överlämnar ägarna av bruket och kapellet, Kopparfors AB, kapellet till Ovansjö församling. Från detta år ägs kapellet av Svenska kyrkan.