Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skurup kn, SLIMMINGE 69:1 SLIMMINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1587-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLIMMINGE KYRKA (akt.)
Skåne
Skurup

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SLIMMINGE 69:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
1807 uppfördes en ny kyrkobyggnad, fogad till ett äldre torn. Kyrkan ombyggdes 1907, då nuvarande torn och sakristia tillkom, efter ritningar av Folke Zettervall.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd sakristia på nordsidan samt torn i väster. Huvudingång genom tornet. Separat ingång till sakristian från norr.

Uppförd av gråsten. Putsad och vitkalkad med detaljer i tegel. Sockel av huggen natursten. Tegeltak.

EXTERIÖREN - Den nuvarande exteriören i genomförd jugendstil är ett resultat av 1907 års ombyggnad. Den stora trefönstergruppen i korets östmur är numera igensatt men sy...

Läs mer i eget fönster