Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Svedala kn, BÖRRINGE KYRKA 1:1 BÖRRINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1568-2.TIF.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖRRINGE KYRKA (akt.)
Skåne
Svedala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÖRRINGE KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
Börringe och Lemmeströ socknars sammanslagning till Gustafs socken medförde en ny kyrkobyggnad, uppförd 1783-1787 i Börringe, troligen efter ritning av Olof Tempelman. Som byggherre stod Joachim Beck-Friis, ägare till Börringekloster. Kyrkan invigdes 12 augusti 1787 av biskop Nils Hesslén. 1931 återfick socknen namnet Börringe.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med utbyggd sakristia i öster med mindre tillbyggnad på nordsidan. Torn i väster, indraget i byggnadskroppen. Ingång dels genom tornet, dels genom mittingång på långhusets sydsida. Separat ingång till sakristian.

Uppförd av teg...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan ersatte på 1780-talet de två socknarna Börringe och Lemmeströ medeltida kyrkor. Socknarna löd genom patronatsrätt under Börringeklosters gods. De äldre kyrkorna övergavs och den nya placerades mitt emellan dem.

Källor och litteratur, ett urval
Underhållsplan för Börringe kyrka.
Fernlund, Siegrun: Ett herranom värdigt tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912, 1982
Kyrkobyggnader 1760-1860, Del 1 Skåne och Blekinge, Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, volym 210, 1989
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008
Projektrapport under utgivning, Skåne. Landskapets...

Läs mer i eget fönster