Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Filipstad kn, NORDMARKSHYTTAN 1:370 M.FL. NORDMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 352,32

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORDMARKS KYRKA (akt.)
Värmland
Filipstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORDMARKSHYTTAN 1:370

NORDMARKSHYTTAN 7:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NORDMARK

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1451, år 1900: 2501, år 1995: 540

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen i Nordmarks bergslagsbygd utbröts som kapellförsamling 1731 ur Färnebo.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i bruksbygden norr om Filipstad på en odlad höjd mellan Nordmarksälven och Sandsjöälven. Bergslagsmiljön är av medeltida ursprung och utgör riksintresseområde som även omfattar herrgården och kyrkan.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den första kyrkan uppfördes 1727-31 och utgör den nu befintliga. Den timrade kyrkan har korsformad plan med tresidigt avslutat korparti i öster. Å...

Läs mer i eget fönster
År 2010 - 2010 Nyanläggning
Askgravplats.
År 2014 - 2015 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan kyrkogård.
År 2014 - 2014 Ändring - Inhägnad, mur
Omläggning kyrkmur nya delen