Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ödeshög kn, SVANSHALS 9:1 SVANSHALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Svanshals kyrka, 859

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVANSHALS KYRKOGÅRD (akt.), SVANSHALS KYRKA (akt.)
Östergötland
Ödeshög

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SVANSHALS 9:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SVANSHALS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 919, 1900: 1125, 1995: 285

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca 10 km nordost om Ödeshög ute på slätten alldeles invid sjön Tåkern. På kyrkogården finns bårhus. Få övriga byggnader finns runt kyrkan, förutom prästgården och en f.d. skola.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, en utbyggd sakristia i öster samt ett torn av långhusets bredd i väster. Kärnkyrkan uppfördes sannolikt under äldre medeltid, men dess ursprung...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan.
Två teckningar av tecknaren och östgöten Johan Fredrik Kock visar Svanshals kyrka
och delar av kyrkogården. Teckningarna gjordes senast år 1828, som är det år då Kock
dog. En av teckningarna visar kyrkan från öster med den östra grinden. Om
avbildningen av grinden inte är en schablon, utan den riktiga grinden, rör det sig om en
annan gr...

Läs mer i eget fönster