Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, BÖRRUM 7:1 BÖRRUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Börrums kyrka, 64

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖRRUMS KYRKOGÅRD (akt.), BÖRRUMS KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÖRRUM 7:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BÖRRUM

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 416, 1900: 475, 1995: 122

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbruten ur Mogata 1718, stundom betraktad som kapellförsamling.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i dalbygden ca 15 km sydost om Söderköping i ett sluttningsläge mot söder nära ett vägskäl. Socknen har prägel av marginalbygd. Kyrkan, som har fristående klockstapel, ligger tillsammans med en f.d. skola och ett f.d. ålderdomshem.

Kyrkans klockor hänger i en stapel med slutna sidor och lanterninhuv. Den står strax nordväst om kyrkan på kyrkogårdens högsta del och skall ha byggts 1726.

RASERAD KYRKA / RUIN -D...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.
Platsen som Börrums kyrka står på skänktes 1677 av ägarinnan av Börrums gård fru Vendela
Rosenhjelm som begravningsplats. Att platsen användes som begravningsplats innan kyrkan
kom till platsen visar den mängd av fynd som gjorts av likkistor och ben vid markarbeten inne
i kyrkan som byggdes 1718. Klockstapeln i trä byggdes 1726. Öster om kyrkan ligger ett
gravkor byggt 1752 för att hysa assessorn och brukspat...

Läs mer i eget fönster