Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, SKÄLLVIK 3:1 SKÄLLVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

A Skällviks kyrka, s..jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄLLVIKS KYRKA (akt.), SKÄLLVIKS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÄLLVIK 3:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SKÄLLVIK

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1099, 1900: 1234, 1995: 440

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan med klockstapel ligger nära Slätbaken vid Stegeborgs slottsruin, skild från bebyggelse på nuvarande Stegeborgs egendom. Invid kyrkan ligger prästgården, numera församlingshem samt en f. d. skola och kyrkstallar. Socknen är rik på fornlämningar. Den byggda miljön kring kyrkan är en del av riksintresset kring Stegeborg.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan har en rektangulär planform med rakslutet korparti, sakristia i no...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek.

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram vid den medeltida kyrkan, som spelade en
central roll under den tid Stegeborgs fästning och slott var kunglig bostad.
Klockstapeln i Skällvik uppfördes 1754. På häradsekonomiska kartan 1868-1877 syns en
tydlig markering för kyrkogårdens omgärdning. Den rektangulära markeringen ligger i
nordöstlig/sydvästlig riktning. Kyrkan är placerad i kyrkogårdens norra del.
Redan vid restaureringen av kyrkan under 1956 diskuterades frågan om utvidgni...

Läs mer i eget fönster