Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Filipstad kn, NYKROPPA 10:1 M.FL. KROPPA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 359.22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KROPPA KYRKA (akt.)
Värmland
Filipstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NYKROPPA 10:1

NYKROPPA 14:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KROPPA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1248, år 1900: 2912, år 1995: 4360

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen utbröts 1624 ur Färnebo, som omfattade stora delar av Filipstads bergslag. Pastoratet bildades 1642, före dess låg församlingen under Kroppa bruk. År 1643 utbröts Lungsunds socken och så sent som 1960 Storfors.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger centralt i bruksorten Nykroppa på en svag höjd ovanför Kroppälven och järnverket. Den nuvarande 1800-talskyrkan i sten föregicks av en träkyrka från 1600-talet.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den första kyrkan kan ha byggts omkring 1624, då en kyrkoherde anställdes vid bruket. B...

Läs mer i eget fönster
År 2010 - 2010 Nyanläggning
Askgravplats.
År 2014 - 2015 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan kyrkogård.