Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, VILLASTADEN 3:5 ULRIKA ELEONORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3979-10.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ULRIKA ELEONORA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VILLASTADEN 3:5

Historik

Text saknas för närvarande

Ulrika Eleonora kyrka uppfördes efter ritningar av Nicodemus Tessin d.y. Kyrkan kunde invigas år 1693. Pågrund av ekonomiska problem färdigställdes aldrig tornet efter Tessins ritningar, utan först 1730-31, troligtvis med inspiration från Eric Dahlbergs teckningar i Suecia Antiqua et Hodeira.

År 1621 - 1621 Nyanläggning
Stadens första kyrka invigs. Kyrkan är uppförd i trä och var belägen där nu Mariagården ligger.
År 1685 - 1692 Nyanläggning
Ulrika-Eleonora kyrka uppförs efter ritningar av Nicodemus Tessin d.y. Kyrkan får sitt namn efter drottning Ulrika- Eleonora som gav donationer till bygget.
År 1693 - 1693 Invigning
Kyrkan invigs.
År 1700 - 1799 Nybyggnad
Östlundska gravkoret uppförs.
År 1721 - 1721 Brand
Ryssarna bränner den gamla kyrkan.
År 1737 - 1737 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren som började uppföras i samband med kyrkobygget var i stort sett färdigställd. Bogårdsmuren var försedd med två stigluckor.
År 1748 - 1748 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs.
År 1816 - 1816 Nybyggnad
Brolinska gravkoret uppförs.
År 1820 - 1820 Nybyggnad
Lundgrenska gravkoret uppförs.
År 1858 - 1858 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas.
År 1876 - 1876 Utvidgning - Begravningsplats
kyrkogården utvidgas.
År 1905 - 1905 Nybyggnad
Gravkapell, numera Mariakapellet, uppförs efter ritningar av arkitekten Fredrik Falkenberg.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplatsen åt väster (kvarter 3,6 och 12)
År 1943 - 1943 Ändring - Begravningsplats
Urnlunden iordningställs efter förslag av arkitekten E. .

Erik Lundgren (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Nybyggnad
Ekonomibyggnad uppförs efter ritningar av Cyril Stakell.
År 1960 - 1969 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning mot norr.
År 1961 - 1961 Ändring
Underhållsarbeten på stigluckan efter åtgärdsförslag av arkitekterna Gustav Hedenlund och Stig Lundström.

Gustav Hedenlund (Arkitekt)

Stig Lundström (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Nybyggnad
Ny ekonomibyggnad ”Vita huset” uppförs på kyrkogårdens västra del.
År 1984 - 1984 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs, söder om kyrkan, ritad av Lennart Lundqvist, MK Konsult.

Lennart Lundqvist (Trädgårdsarkitekt)

År 1992 - 1992 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården mot norr.
År 1999 - 1999 Ändring - Begravningsplats
Gravplatsområde för muslimer anläggs.
År 2002 - 2002 Ändring - Begravningsplats
Befintlig gravplats för muslimer görs om.
År 2003 - 2003 Ändring - Begravningsplats
Utbyggnad av urnlund, samt ändrad markbeläggning i minneslunden. Asklund anläggs på norra delen av kyrkogården.
År 2004 - 2004 Ändring
Utvändig upprustning av Mariakapellet samt de tre gravkoren skall genomföras. Åtgärdsförslagen är upprättade av Hus konsult Staffan Sjödin AB. Tillstånd utfärdas att riva ekonomibyggnaden från 1954. En ny skall uppföras lika den befintliga.