Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, FISKEBERGA 1:14 KUDDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kuddby kyrka, 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUDDBY KYRKA (akt.), KUDDBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FISKEBERGA 1:14

Historik


FÖRSAMLING 1995 - KUDDBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1267, 1900: 1204, 1995: 680

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en svag höjd i öppen jordbruksbygd. I den väl sammanhållna kyrkmiljön ingår f.d. ålderdomshem, byggt 1827 (nu hembygdsmuseum) och f.d. skola (nu matbespisning till modern skola).

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den rivna medeltidskyrkan är känd utifrån en uppmätning, strax innan den revs 1827. Den bestod då av ett påfallande långsträck långhus med en rymlig korsarm i söder, två utbyggnader i norr, varav den östligaste då fungerade som sakristia, samt torn i väste...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt kyrkan. En geometrisk karta från
1697 visar en oregelbunden kyrkogård med ingång i öster. Till formen är den tämligen
lik den nuvarande kyrkogården. Kyrkan är ganska centralt placerad på kyrkogården och
ritad utan torn med gavlarna krönta av kors.

I en sockenbeskrivning av C F Broocman från 1760 står nämnt att kyrkans klockor år
1741 flyttas från en klockstapel av trä till det då påbyggda och reparerade tornet. Vidare
nämner Broocman en gravsten på kyrkogården, ”märkwerdig theraf at han är thitlagd
kyrkoherden Bonde till åminnelse, som warit Kongl. Rå...

Läs mer i eget fönster