Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Botkyrka kn, ERIKSBERG 2:9 BOTKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3602-022.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOTKYRKA KYRKA (akt.)
Stockholm
Botkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ERIKSBERG 2:9

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BOTKYRKA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1437, år 1900: 2159, år 1995: 33789

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Tumba utbruten 1974.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen mellan Stockholm och Södertälje. Kyrkan ligger i en svag sluttning i gränszonen mellan odlad mark och morän mellan gamla Södertäljevägen och E20. Där motorvägen går låg tidigare kyrkbyns gamla tomt.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett i öster rakt avslutat rektangulärt kyrkorum vars östra hälft är något bredare, sakristia i norr, vapenhus i söder samt torn i väster. Sockennamnet och ...

Läs mer i eget fönster

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Botkyrka kyrka invigdes enligt Botvidslegenden 1176 av Vilhelm, biskopen i Strängnäs och Stefan, landets förste ärkebiskop. Tornet byggdes strax därefter och ingår tillsammans med långhusets två västliga travéer i dagens kyrka. Under högmedeltid ersattes det lägre och smalare koret med en förlängning av långhus och kor i öster.
Botkyrka kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.
Botkyrka socken, belägen på norra Södertörn, gränsar i norr till Mälaren, i öster till Huddinge, i sydost till Väst...

Läs mer i eget fönster

Botkyrka socken, belägen på norra Södertörn, gränsar i norr till Mälaren, i öster till Huddinge, i sydost till Västerhaninge, i söder och sydväst till Grödinge och i väster till Salem. Området Norra Botkyrka är beläget i en av Sörmlands rikaste bronsåldersbygder med rösen som karakteristiska inslag. Det finns fynd och lämningar efter kontinuerlig bosättning från stenålder till vår tid. Strax norr om kyrkan på Aspberget och Albyberget har ett flertal stora bronsåldersrösen med gravgåvor undersökts. Alla runstenar i Botkyrka är från 1000-talet.

Kyrkan är belägen i en sänka mellan höga åsar. Marken har tidigare hört till Hammarby, S...

Läs mer i eget fönster
År 1176 - 1176 Invigning
Kyrkan invigs enligt Botvidslegenden av Sveriges förste ärkebiskop, Stefan i Uppsala, och biskop Vilhelm i Strängnäs. Källa: Bennet 1975
År 1643 - 1643 Nybyggnad
Klockstapel uppförs. Kyrkogårdens äldsta bevarade gravvård, en gjutjärnshäll med spegelvänd inskrift.
År 1781 - 1781 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmurens norra sträckning tillkom i sitt nuvarande skick. Ersätter en äldre bogårdsmur som var lagd med kalkbruk och avtäckt med trä.
År 1807 - 1807 Nybyggnad
Gravkor uppförs för ätten Liljencrantz efter ritningar av arkitekt C G Gjörwell.
År 1818 - 1818 Ändring - Inhägnad, mur
Trägrindarna i stenmuren byts mot grindar av järn.
År 1843 - 1843 Nybyggnad
Gravkor uppförs av greve Carl Claes Piper.
År 1926 - 1926 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas väster om kyrkbacken. Södra vapenhuset inreds till bisättningsrum och begravningskapell efter ritningar av arkitekt Göran Pauli. Målningar av Sven X: et Erixson.
År 1953 - 1953 Nybyggnad
Gravkor uppförs i äldsta kyrkogårdens sydöstra hörn av familjen Wåhlin på Hallunda gård efter ritning av arkitekt Erik Lundberg.
År 1968 - 1974 Utvidgning - Begravningsplats
Etappvis utvidgning av kyrkogården, ritad av arkitekterna Erik Lundberg ATA och Uno Söderberg.