Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Danderyd kn, DANDERYD 2:17 M.FL. DANDERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

danderyd3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DANDERYDS KYRKA (akt.)
Stockholm
Danderyd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

DANDERYD 2:17

DANDERYD 2:18

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Danderyds kyrka uppfördes omkring år 1400 som en liten enskeppig gråstenskyrka med sakristia. Vid 1500-talets mitt försågs kyrkan med kalkmålningar av vilka fragment återstår i kyrkans äldsta nord-östra delar. Den lilla gråstenskyrkan byggdes ut under 1600-talets första hälft och fick då sin nuvarande form och kyrkorum med kraftfulla valv.

Kyrkan är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

Danderyds församling låg under medeltiden i Danderyds, eller som det då hette, Danarös skeppslag. Danarö betyder möjligen "gravröset över danskarna", men vilket av Dan...

Läs mer i eget fönster

Danderyds kyrka uppfördes omkring år 1400 som en liten enskeppig gråstenskyrka med sakristia. Vid 1500-talets mitt försågs kyrkan med kalkmålningar av vilka fragment återstår i kyrkans äldsta nord-östra delar. Den lilla gråstenskyrkan byggdes ut under 1600-talets första hälft och fick då sin nuvarande form och kyrkorum med kraftfulla valv.

Danderyds församling låg under medeltiden i Danderyds, eller som det då hette, Danarös skeppslag. Danarö betyder möjligen ”gravröset över danskarna”, men vilket av Danderyds fornminnen som åsyftas vet man inte. Då Danarö socken omnämndes år 1298 bedömdes den som fattig i jämförelse med grannsoc...

Läs mer i eget fönster
År 1400 - 1499 Nybyggnad
Nybyggnad kyrka.
År 1630 - 1635 Nyanläggning
Gravmonument över Svante Banér och Ebba Grip utförs.
År 1728 - 1728 Nybyggnad
Klockstapel uppförs.
År 1896 - 1896 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt väst varvid gamla västra bogårdsmuren rivs.
År 1916 - 1916 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas söder om gamla kyrkogården efter ritningar av L I Wahlman.

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården i enlighet med Wahlmans ritning.

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1923 - 1923 Nybyggnad
Bisättningskapell med likkällare uppförs efter ritningar av L I Wahlman

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Utvidgning - Begravningsplats
1925 Utvidgning av kyrkogården åt den del där klockstapeln står
År 1936 - 1936 Ändring - Inhägnad, mur
Del av den gamla kyrkogårdsmurens nordvästra murparti rivs. Kyrkogården utvidgas norr om gamla muren.
År 1945 - 1945 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården söder om kyrkan enligt Wahlmans förslag.

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas. Monumentet ”Livsbåten” sätts upp. Parkeringsplats anordnas norr om kyrkan.