Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ekerö kn, ADELSÖ KYRKA 1:1 ADELSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

LX2004-1445

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ADELSÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Ekerö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ADELSÖ KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Adelsö kyrka uppfördes under 1100-talets senare del med långhus, smalare kor och möjligen en absid. Av kyrkans ursprungliga delar finns idag nuvarande långhusets sidomurar samt väggen mellan koret och sakristian bevarad. Under 1300-talet uppfördes sakristian av gråsten och täcktes med ett ribbvalv av tegel. Tornet i väster uppfördes under 1400-talets förra hälft. Vid 1400-talets mitt förenades tornets bottenvåning med långhuset samtidigt som båda byggnadskropparna välvdes. När kyrkans kor under 1400-talets slut utvidgades och försågs med stjärnvalv, fick slutligen de...

Läs mer i eget fönster

Adelsö kyrka uppfördes under 1100-talets senare del med långhus, smalare kor och möjligen en absid. Av kyrkans ursprungliga delar finns idag nuvarande långhusets sidomurar samt väggen mellan koret och sakristian bevarad. Under 1300-talet uppfördes sakristian av gråsten och täcktes med ett ribbvalv av tegel. Tornet i väster uppfördes under 1400-talets förra hälft. Vid 1400-talets mitt förenades tornets bottenvåning med långhuset samtidigt som båda byggnadskropparna välvdes. När kyrkans kor under 1400-talets slut utvidgades och försågs med stjärnvalv, fick slutligen den medeltida kyrkan salkyrkans form. Samtidigt uppfördes ett vapenhu...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Stenkyrka uppförs med långhus, smalare kor och absid. Långhuset täcks av en öppen takstol. Från denna tid härstammar ännu långhusets sidomurar samt väggen mellan koret och sakristian.
År 1939 - 1940 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas
År 1947 - 1947 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogårdens yngre del anläggs i väster.
År 1971 - 1971 Nybyggnad
Redskapsbod uppförs öster om kyrkogårdsmuren.
År 1986 - 1986 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Nya grindstolpar med grind
År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs inom kyrkogårdens sydöstra del och sydväst om kyrkan