Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Haninge kn, ÖSTERHANINGE KYRKA 1:1 ÖSTERHANINGE KYRKA (SANKTA GERTRUDS) Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0716

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERHANINGE KYRKA (SANKTA GERTRUDS) (akt.)
Stockholm
Haninge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ÖSTERHANINGE KYRKA 1:1

Historik

Österhaninge kyrka är uppförd runt 1320. Under 1400-talet utvidgades kyrkan mot väster och på 1470-talet revs kyrkans östparti och den nuvarande kortravén och sakristian uppfördes. Från samma tid är vapenhuset i väst. Kyrkans vridna och något lutande torn uppfördes 1587.

Österhaninge kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Sockennamnet Österhaninge återgår på ett bygdenamn, Hanungi. Detta innehåller en inbyggarbeteckning hanungar (-inge), vilken brukar uppfattas som ´de som bor vid Hanveden´. Skogsnamnet Hanveden, som avser ett större skogsområd...

Läs mer i eget fönster

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Österhaninge kyrka är uppförd runt 1320. Under 1400-talet utvidgades kyrkan mot väster och på 1470-talet revs kyrkans östparti och den nuvarande kortravén och sakristian uppfördes. Från samma tid är vapenhuset i väst. Kyrkans vridna och något lutande torn uppfördes 1587.
Österhaninge kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.
Sockennamnet Österhaninge återgår på ett bygdenamn, Hanungi. Detta innehåller en inbyggarbeteckning hanungar (-inge), vilken brukar uppfattas som ´de som bor vid Han...

Läs mer i eget fönster
År 1320 - 1329 Nybyggnad
Kyrkan uppförs (enligt dendrokronologisk undersökning av takstolens virke 1994 utfört av Gunnar Redelius). Tidigare har kyrkan daterats till 1200-tal. Ursprungligen hade kyrkan säkerligen ett litet, smalt romanskt kor i den östra fasaden samt en sakristia norr därom. Kyrkans dopfunt av Gotländsk kalksten är från slutet av 1200-talet.
År 1717 - 1717 Nybyggnad
Klockstapel uppförs på berget sydöst om kyrkan. Skälet är att man anser att klockorna inte hördes när de hängde i tornet.
År 1880 - 1880 Nybyggnad
Ett bårhus byggs till norr om sakristian.
År 1903 - 1903 Brand - Helt förstörd
Klockstapeln brinner ned. De smälta klockorna gjuts om i de äldre klockornas stil och placeras i kyrkans torn där ljudgluggar tas upp och en konstruktion för klockupphängning byggs.
År 1936 - 1936 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplatsen i enlighet med förslag av arkitekt Ärland Noreén samt restaurering av gravkapellet enligt ritningar av arkitekt Harald Wadsjö.