Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Järfälla kn, KYRKBYN 2:2 M.FL. JÄRFÄLLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0809

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRFÄLLA KYRKA (akt.)
Stockholm
Järfälla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKBYN 2:2

KYRKBYN 3:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Järfälla kyrka uppfördes under 1100-talets sista fjärdedel och kyrkans dopfunt dateras till 1100-talets andra hälft. Av den romanska kyrkan återstår långhusets två östliga travéer med sydportal samt korets västparti med rester av ett troligen planerat östtorn. Under 1300-talet utvidgades kyrkan åt väster och fick ett gotiskt fönster i söder, sakristia byggdes i norr och fick samtidigt som koret ett gotiskt ribbvalv i tegel. Samtidigt eller något senare förlängdes koret mot öster med ett lägre men välvt parti. Under 1400-talets mitt byggdes vapenhus i söder med valv s...

Läs mer i eget fönster

Järfälla kyrka uppfördes under 1100-talets sista fjärdedel och kyrkans dopfunt dateras till 1100-talets andra hälft. Av den romanska kyrkan återstår långhusets två östliga travéer med sydportal samt korets västparti med rester av ett troligen planerat östtorn. Under 1300-talet utvidgades kyrkan åt väster och fick ett gotiskt fönster i söder, sakristia byggdes i norr och fick samtidigt som koret ett gotiskt ribbvalv i tegel. Samtidigt eller något senare förlängdes koret mot öster med ett lägre men välvt parti.

Under 1400-talets mitt byggdes vapenhus i söder med valv som slogs samtidigt med långhusets tre kryssvalv av tegel med hel...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Romansk gråstenskyrka med smalare absidförsett kor och sydportal senare del byggs.
År 1783 - 1783 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs utanför bogårdsmuren på höjden nordväst om kyrkan.
År 1799 - 1799 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Kyrkogårdens trädkrans planteras med allehanda “vilda träd”. Bogårdsmuren byggs om och överbyggnaden av trä försvinner.
År 1898 - 1898 Nybyggnad
Gravkor byggs på kyrkogården för släkten Berndes på Jakobsbergs gård.
År 1899 - 1899 Ändring - Inhägnad, mur
Stiglucka i öster uppförs på platsen för äldre stiglucka. Stiglucka i väster, omnämnd under 1600-talet, rivs.
År 1928 - 1928 Ändring - Inhägnad, mur
Norra kyrkogårdsmuren flyttas norrut och del av västra muren flyttas.
År 1929 - 1929 Nyanläggning - Inhägnad
Stiglucka uppförs i norr, arkitekt Sven Brandel.
År 1952 - 1952 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning, arkitekt K M Westerberg