Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kramfors kn, SUNNANÅKER 1:21 YTTERLÄNNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YTTERLÄNNÄS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Kramfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUNNANÅKER 1:21

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - När den gamla medeltida kyrkan redan på 1700-talet visade sig för otidsenlig och trång fattade sockenmännen beslut om byggande av en ny kyrka på ny plats, efter ha förkastat planerna på ombyggnad av den gamla kyrkan. I trettio år tvistade man om var den nya kyrkan skulle byggas, innan grunden efter kammarrättens beslut lades på Näsholmen 1848. Kyrkan uppfördes i princip efter ritningar av byggmästaren Johan A Åkerlund. Ursprungligen önskade församlingen en rektangulär kyrkobyggnad med absider i öst och väst samt mittcentrerat torn över en sakristia vid norra långväggen. ÖIÄ godtog ej förslage...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - YTTERLÄNNÄS

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1077, år 1900: 6000, år 1995: 4488

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omnämnd 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i nedre Ådalens gamla odlingsbygd på Ångermanälvens västra sida. Den befintliga kyrkan ligger för sig i utkanten av det odlade området i en flack sluttning ca 400 m norr om Bollstafjärden i Ångermanälven. Samhället Bollstabruk ligger på motsatta sidan av älven. En dryg km öster om den nya kyrkan ligger Ytterlännäs medeltidskyrka (se I: YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA). Enligt traditionen är den gamla kyrkan byggd av sex namngivna bönder. Den ligger ...

Läs mer i eget fönster

Socknen ligger i nedre Ådalens gamla odlingsbygd på Ångermanälvens västra sida. Ca 500 m söder om kyrkan ligger samhället Bollstabruk. Kyrkan ligger för sig i utkanten av det odlade området i en flack sluttning ca 400 m norr om Bollstafjärden i Ångermanälven. En dryg km öster om denna kyrka ligger Ytterlännäs medeltidskyrka.

1848-54 uppfördes Ytterlännäs nya kyrka av byggmästare Jacob Norin efter ritningar av Anders Johan Åkerlund.

Se även tidigare inventeringar.