Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, BANKERYD 5:1 BANKERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bankeryd kkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BANKERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BANKERYD 5:1

Historik

Text saknas för närvarande

Bankeryds kyrkogård har medeltida ursprung. Denna del utgör i
dag nordvästra kvarten av gamla kyrkogården. Kyrkan låg i norra
hälften av denna. Vid dess västra ingång låg 1829 en gravhäll som
troligen är den som nu rests vid nuvarande kyrka. Kyrkogården
omgavs då av en timrad balk med tegeltäckning. 1829 omnämns
en förfallen materialbod och ett likaså förfallet bårhus sammanbyggda
med balken. Den ena av dessa syns i öster på en karta från
1858, liksom en klockstapel sammanbyggd med inhägnaden. Under
1830-talet ersattes balken successivt av en stenmur. 1836 försågs
kyrkogården med en trädplantering (lönn och ask). Troligen i...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1349 Nyanläggning
År 1830 - 2004 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Kenth Henriksson (Landskapsarkitekt)