Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, ALSEDA 2:18 ALSEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Alseda kkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALSEDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALSEDA 2:18

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den ovanligt stora, sengustavianska kyrkan ligger i utkanten av samhället på en vidsträckt sluttande kyrkogård. Västtornets ingång vetter direkt mot landsvägen. På kyrkogården finns en medeltida tiondelada i gråsten med spåntak bevarad. Kyrkan byggdes 1774 av byggmästare Johan Ahlström och invigdes 1788 av biskop Olof Wallquist. Originalritningar och uppgifter om arkitekt saknas. Välbevarad exteriör, diskret förändrad interiör.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med halvrunt kor, torn i väster, sakristia i norr. Byggd i sten, slätputsad i vitt, oputsad sockel i råhuggen natursten. Kop...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens ålder är okänd. Förmodligen fanns här en kyrka under
tidig medeltid men detta är ingen som vet säkert. Platsen har
förhistorisk kontinuitet som begravningsplats genom den vikingatida
gravar som påträffades vid en arkeologisk undersökning 1999
inför flyttandet av landsvägen. Säkert är dock att när grundstenen
till den nuvarande kyrkan lades 1774 fanns på platsen en kyrka som
var tvungen att rivas för att bereda plats för den nya. Tiondeboden
anses vara från 1100-talet och den förra kyrkan bör ha haft samma
ålder. Ett bevis på den långa tid som platsen använts är den runsten
som 1667 låg under den förra kyrkans k...

Läs mer i eget fönster
År 1667 - 2006 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Georg Andersson arkitekt & ingenjörsbyrå (Trädgårdsarkitekt)

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

Lennart Midström (Arkitekt)

Paul Boberg (Arkitekt)

År Okänt Nyanläggning
Alseda kyrkogård är av okänd ålder.