Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, PROSTEN 1 M.FL. KISA GAMLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KISA KYRKA, 2004-04-29, 116

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KISA KYRKA (akt.), KISA GAMLA KYRKOGÅRD (akt.), KISA NYA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PROSTEN 1

PROSTEN 2

PROSTEN 3

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KISA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2219, 1900: 3440, 1995: 4557

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt i ett trångt sprickdalslandskap i Kisa samhälle omgiven av församlingsbyggnader, bl. a. Prästgården. Miljön kring Kisa kyrka har i dag urban karaktär.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och torn i väster. Av den medeltida kyrkan, troligen uppförd under äldre medeltid med smalare, rakslutet kor och sakristia i norr, återstår långhuset samt en del av den ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Den äldre kyrkogården upplevs som uppdelad i tre delar. Den äldsta delen är lokaliserad
söder och öster om kyrkan. Den har med stor sannolikhet vuxit fram sedan medeltiden
och tittar man på en storskifteskarta från 1781 är det tydligt att kyrkogården var av ringa
storlek. Under åren har kyrkogården utvidgats och grävts om otaliga gånger. Den norra
delen av kyrkogården ordnades 1821 men togs inte i bruk förrän 1825. Väster om detta
område skedde 1905 ytterligare en utvidgning. Av äldre fotografier att döma innehöll
denna del många träkors. Häradsekonomiska kartan från 1868-77 visar en utvidgning i
nordvä...

Läs mer i eget fönster

Nya Kyrkogårdens historik

Enligt en artikel i Östgöta Correspondenten den 8 februari 1929 planerades en
utvidgning av kyrkogården i Kisa. Stadsarkitekt Olof Lundgren i Linköping upprättade
ett förslag som bl a innebar att entrén till det nya området skulle vara från platsen söder
om kyrkan. Eftersom området delvis sluttar skulle det byggas i terrasser med de olika
terrasserna utbildade såsom gravgårdar. ”I kyrkans axel föreslås en ceremoniplats,
avsedd för jordfästningar i det fira, och i samband med denna är plats reserverad för ett
mindre kapell.” Själva gravarna skulle huvudsakligen orienteras mot öster. Områdets
övre d...

Läs mer i eget fönster