Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ekerö kn, SKÅ KYRKA 1:1 SKÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2006-0979

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÅ KYRKA (akt.)
Stockholm
Ekerö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÅ KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Skå kyrka är uppförd under 1100-talets andra hälft. Efter en brand 1695 byggdes kyrkan om men bevarar medeltida murverk i långhuset och i sakristian från 1300-talet. Kyrkans torn är byggt 1858 efter ritningar av arkitekten Ludvig Hawerman.
Skå kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.
Skå har satts i samband med den "Kol de sco" som hade sitt säte här och som på 1180-talet uppträdde som motkonung mot sin svåger kung Knut Eriksson och dräptes. Skå kyrka uppfördes under 1170-80-talet och kan möjl...

Läs mer i eget fönster

Skå kyrka är uppförd under 1100-talets andra hälft. Efter en brand 1695 byggdes kyrkan om, men bevarar medeltida murverk i långhuset och i sakristian från 1300-talet. Kyrkans torn är byggt 1858 efter ritningar av arkitekten Ludvig Hawerman.

Skå kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.

Skå har satts i samband med den ”Kol de sco” som hade sitt säte här och som på 1180-talet uppträdde som motkonung mot sin svåger kung Knut Eriksson och dräptes. Skå kyrka uppfördes under 1170–80-talet och kan möjligen ha varit Kols gårdskyrka.

Ursprungligen hade kyrkan ett...

Läs mer i eget fönster
År 1180 - 1189 Nybyggnad
Kyrka uppförs.
År 1634 - 1634 Nyanläggning - Inhägnad
Bogårdsmur täckt av brädtak och rappad omtalas.
År 1650 - 1650 Nyanläggning - Inhägnad, staket
Stiglucka uppförs
År 1681 - 1681 Nybyggnad
Ny klockstapel uppförs.
År 1695 - 1695 Brand
Kyrkan brinner. En stor del av inredningen förstörs. Alla valv utom långhusets mellersta valv och sakristians valv skadas och rivs. Vapenhuset och koret rivs. Trappan till predikstolen ändras.
År 1848 - 1848 Ändring - Inhägnad, mur
Huvudingången genom muren i norr tillkommer och förses med kantställda tegelstolpar. Stigluckorna rivs.
År 1858 - 1858 Rivning
Klockstapeln rivs.
År 1927 - 1927 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas i väst efter ritningar av E Lallerstedt.

Lars-Erik Lallerstedt (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Vitputsade tegelstolpar byggs efter ritningar arkitekten B Schill. Den nya kyrkogården får en ingång åt norr. Reparation av kyrkogårdsmur. Yttre fasadarbeten, lagning och omfärgning. Ommålning av tak och fönsterbänkar. Predikstol och altarring målas

Bernhard Schill (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Nybyggnad
Utvidgning av kyrkogården. Minneslund anläggs. Nybyggnad av bårhus och garage