Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ekerö kn, SÅNGA PRÄSTGÅRD 2:1 M.FL. SÅNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2004-1407

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÅNGA KYRKA (akt.)
Stockholm
Ekerö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÅNGA PRÄSTGÅRD 2:1

VIGGEBY 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Sånga kyrka uppfördes under 1100-talets senare hälft i en typisk romansk planform med långhus med anslutande smalare absidförsett kor och västtorn. Sin nuvarande raka avslutning i öst fick kyrkan i början av 1300-talet då långhuset förlängdes och försågs med sakristia. Under 1400-talet tillkom vapenhuset och kyrkan valvslogs och försågs med kalkmålningar. Tornspiran tillkom under 1700-talet, men bevarar sin 1500-talsform.
Sånga kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.
Sånga sockenkyrka omnämns f...

Läs mer i eget fönster

Sånga kyrka uppfördes under 1100-talets senare hälft i en typisk romansk planform med långhus med anslutande smalare absidförsett kor och västtorn. Sin nuvarande raka avslutning i öst fick kyrkan i början av 1300-talet då långhuset förlängdes och försågs med sakristia. Under 1400-talet tillkom vapenhuset och kyrkan valvslogs och försågs med kalkmålningar. Tornspiran tillkom under 1700-talet, men bevarar sin 1500-talsform.

Sånga kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.

Sånga sockenkyrka omnämns första gången 1308. Sockennamnet skrevs 1310 Sunga. Sånga har v...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Romansk kyrka med västtorn uppförs.
År 1400 - 1499 Nyanläggning - Inhägnad
Stiglucka uppförs.
År 1674 - 1674 Nyanläggning - Inhägnad
Stiglucka uppförs.
År 1700 - 1799 Nyanläggning
Klockstapel av typen öppen klockbock uppförs
År 1748 - 1748 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren muras upp nästan från grunden och täcks med sparrverk, bräder och tegel.
År 1832 - 1832 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas. Ny bogårdsmur anläggs i väster i samband med utvidgning av kyrkogården.
År 1919 - 1919 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas och den nya delen omgärdas med en mur.
År 1949 - 1949 Brand
Klockstapeln brinner. Ny klockstapel uppförs efter ritningar av I Andersson och B Schill.

Bernhard Schill (Arkitekt)

I Andersson (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Nybyggnad
Bårhus uppförs efter ritningar av arkitekten B Schill

Bernhard Schill (Arkitekt)