Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, BOLMSÖ 3:1 BOLMSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bolmsökkg6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOLMSÖ KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BOLMSÖ 3:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan ligger strax väster om platsen för den tidigare medeltida kyrkan (riven 1863), nära stranden till sjön Bolmen. Kyrkan byggdes 1860-63 och invigdes 1865 av biskop Henrik Hultman. Byggmästare Magnus Ek, Göteryd, följde en ritning från 1850 av Carl Gustaf Blom Carlsson, som i sin tur byggde på ett förslag från orten, snarlikt Voxtorps kyrka. En tidigare ritning av Blom Carlsson i goticerande stil med östtorn hade förkastats av församlingen. Kyrkan är välbevarad såväl till exteriören som till interiören.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med något smalare rundat kor i öster, skilt ...

Läs mer i eget fönster

Strax öster om den nuvarande kyrkan låg den medeltida kyrkan. Kyrkogården har alltså anor från medeltiden.
Till den gamla kyrkan hörde en klockstapel som var placerad i den dåvarande mindre kyrkogårdens
sydvästra hörn, strax nordost om den sydöstra ingången till kyrkogården.
I ”Ny Smålands Beskrivning” från 1900-talets första decennier kan man läsa att den nya kyrkogården
är rektangulär och omgärdad med en ringmur som lades av Knut Andersson i Perstorp. På kyrkogården
växte en del större prydnadsträd och bland särskilda gravvårdar nämns prosten P Lundbergs och
kyrkoherde Karl Samuel Nilssons grafkullar. Den Lilienbergska grave...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1860 - 1994 Ändring
•1860-63 byggs den nya kyrkobyggnaden. • 1890 uppfördes skolbyggnaden som idag fungerar som församlingshem. •1920 utvidgning av kyrkogården i väster. • 1922 uppfördes en materialbod väster om skolplanen som inrymde vedbod till kyrka och skola, bisättningshus och hemlighus • 1952 Lillienbergska gravkoret öppnas. • 1980 byggdes en personal- och redskapsbyggnad nordväst om kyrkogården. • 1994 arkeologisk undersökning av Bolmsö gamla kyrkas grundstenar.