Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, LIDHULT 1:299 LIDHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lidhultkkg8.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIDHULTS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LIDHULT 1:299

Historik

Text saknas för närvarande

I Lidhult finns två kyrkogårdar, den äldsta är belägen på den gamla kyrkplatsen väster om den nya kyrkan.
Gamla kyrkogården beskrivs i ett eget kapitel.
Den ursprungliga delen av den nya kyrkogården följer kyrkans form med rundade kvarter i anslutning
till koret. På äldre foton och enligt muntliga uppgifter var gravplatserna under en tidsperiod
omgärdade av låga häckar eller stenramar och ytan var täckt med grus. Detta fanns kvar in på början av
1970-talet då de flesta häckar, stenramar och grusade ytor började tas bort och ersättas med rabatter och
gräsmatta. Det finns endast ett fåtal spår av detta kvar på såväl den gamla so...

Läs mer i eget fönster
År 1721 - 2005 Ändring
1721 en träkyrka uppfördes och ersatte en medeltida kyrka. 1877-78 den nya kyrkan byggdes och den gamla revs. 1933/34 utvidgades kyrkogården mot öster. 1956 uppfördes församlingshemmet som består av en äldre mangårdsbyggnad som flyttades till platsen. 1971 utvidgades kyrkogården mot söder. 1997 anlades en minneslund 2004/2005 rättades gravstenar upp inom en begränsad del av kyrkogården och en äldre tujahäck ersattes med häck av häckoxbär/cotoneaster. Samtidigt kartlades gravstenarnas placering.
År Okänt Nyanläggning