Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tingsryd kn, URSHULT 2:1 URSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Urshultkkg0.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
URSHULTS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Tingsryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

URSHULT 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1808-10 strax norr om platsen för den medeltida träkyrkan, som hade utdömts 1794 och som revs då den nya stod färdig. Ritningen till den nya kyrkan hade uppgjorts av Daniel Forsman vid ÖIÄ 1802 och var avsedd även för nybyggnaden i Almundsryd. Som grund låg en förslagsritning från socknens kyrkoherde Carl Stenstrand. Kyrkan beräknades rymma 1638 personer. Som byggmästare anlitades Nils Fredrik Wahlquist från Karlskrona. Kyrkans tillkomst och sockenbornas dagsverken i samband med uppförandet av den stora byggnaden skildras i Kyrkobyggnader 1760-1860, del 2, s 128 ff. Invigning...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården som ligger i öst-västlig riktning har utvidgats ett flertal gånger, bl.a. åren 1937, 1959 och
1965 vilket bl.a. kan anas genom de nivåskillnader som förekommer. Väster om kyrkan förekommer
dock inga gravar, här ligger istället den personal- och förrådsbyggnad som uppfördes 1977. Kyrkogården
inramas i söder av en stenmur, i norr av en häck och i öster bildar en klippformation en naturlig
avgränsning. I dess östra ände ligger även ett urngravsområde samt minneslunden. Gångsystemen är
främst grusade men utmed vissa mindre sträckor har asfalt nyttjas, även en kortare sträckning är belagd
med natursten.
I det nordöstra...

Läs mer i eget fönster
År 1930 - 2000 Ändring
För händelser, se pdf.

Lennart Lundqvist (Trädgårdsarkitekt)

Morgens Barsöe (Arkitekt)

Paul Boberg (Arkitekt)

Ragnar Ekstedt (Trädgårdsarkitekt)

År Okänt Nyanläggning
Inventeringen anger ingen nyanläggningstid.