Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, SKEPPTUNA PRÄSTGÅRD 3:1 SKEPPTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skepptuna kyrka miljö.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEPPTUNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEPPTUNA PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

Skepptuna kyrka har rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr, vapenhus i söder och västtorn. Kyrkans två ingångar är belägna i tornet samt i vapenhuset. Kyrkans blottade murar är huvudsakligen uppförda av natursten. Tornets övre hälft, omfattningar m.m. består av tegel. Samtliga yttertak utgörs av sadeltak. Tornet kröns av en fyrsidig, konkavt bruten huv. Av den äldsta kyrkan från början av 1200-talet (långhus med smalare, absidförsett kor och västtorn) återstår i dag långhuset. Omkring 1300 härjades kyrkan av en eldsvåda och förlängdes åt öster till salkyrka. Invändigt täcktes kyrkan med ett trätunnvalv. Sakris...

Läs mer i eget fönster

Skepptuna kyrka uppfördes i början av 1200-talet och bestod då av långhus med ett smalare absidförsett kor och ett smalare västtorn än idag. Efter en brand omkring 1300 förlängdes kyrkan åt öster till en salkyrka och snart därefter tillfogades en sakristia. Vapenhuset och ett större torn byggdes till under 1400-talet. Delar av den ursprungliga romanska kyrkan ingår idag i långhusets västra del.

År 1200 - 1229 Nyanläggning
Långhus med smalare, absidförsett kor och västtorn uppförs.
År 1200 - 2003 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument.
År 1300 - 1300 Ändring
Omkring 1300, Efter en eldsvåda förlängs kyrkan åt öster till en salkyrka. Trätunnvalv slås.
År 1650 - 1650 Nybyggnad
En ny öppen klockstapel med spånklädd huv reses.
År 1789 - 1789 Rivning
Klockstapeln rivs. Ljudluckorna i tornet tas upp då klockorna flyttas till tornet.
År 1997 - 1997 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs.