Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, KALVSVIK 18:1 KALVSVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kalvsvikkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KALVSVIKS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KALVSVIK 18:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1851-52 som ersättare för en medeltida träkyrka. Den nya kyrkplatsen är förlagd ca 300 m öster om den gamla, som bevarats som ödekyrkogård. Ett första beslut om nybyggnad togs 1828. Kyrkan uppfördes under ledning av byggmästare Jonas Elmqvist, Växjö, efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander 1848. För snickeri- och murningsarbetet kontrakterades Jonas och Nils Malmberg från Växjö. Invigningen förrättades 1861 av biskop Henrik Gustav Hultman.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med lägre, halvrunt korparti i öster och torn i väster. Sakristian placerad mitt på norra...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården anlades i samband med kyrkans uppförande. Det finns inte mycket uppgifter om kyrkogården
under dess första hundra år. Någon gång troligen kring förra sekelskiftet utökades kyrkogården
österut. 1950 kom ett förslag på omändring av kyrkogården. Kyrkogården omfattade vid denna tid dels
en söder om kyrkan belägen äldre kyrkogårdsdel, dels en utvidgning åt öster.
Kyrkogården begränsades i väster, söder och öster av en ca 1 meter hög terassmur av kilad granit.
I norr och öster var kyrkogården omgiven av hagtornshäckar. Vid västra muren mellan nya och gamla
delen av kyrkogården fanns två rader äldre lönnträd. Omändringen ...

Läs mer i eget fönster
År 1852 - 1852 Nyanläggning
År 1861 - 2004 Ändring
1861 Kyrkan invigs 25 augusti 1861. 1950 Förslag på omändring av kyrkogården. 1953 Kyrkogården befanns i bästa skick enligt prostvisitationen. Detsamma gällde prästgården. 2004 En föryngring av trädkransen har skett. Elva stycken dåliga lönnar har tagits bort och 20 styck en sex meter höga lönnar har planterats istället.