Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ORGELBYGGAREN 1 MÄLARHÖJDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF05-0014-26

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÄLARHÖJDENS KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

ORGELBYGGAREN 1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Mälarhöjdens kyrka uppfördes 1927-29 med Mälarhöjdens kyrkostiftelse som byggherre och invigdes 1929. Arkitekt var Hakon Ahlberg (1891-1984), prästson från Halland. Hans morbror var kyrkoherde i Brännkyrka församling, som Mälarhöjden tidigare ingick i, vilket kan förklara de många uppdrag Ahlberg hade för denna församling. Han ritade t ex dess prästgård, för övrigt hans första verk (1917), församlingshuset i Liljeholmen (1925) och Brännkyrkagården, ett hem för gamla i Hägersten (1931). Andra kyrkor i stiftet signerade Ahlberg är den precis samtida Stora Sköndals kyr...

Läs mer i eget fönster

Redan under det sena 1800-talet uppfördes en hel del sommarvillor i det område längs södra Mälarstranden, som kom att få det idylliska namnet Fridhem. Enda kommunikationen var länge ångbåtarna som lade till vid Fridhems brygga. Spårvägen som drogs ut hit 1913 gjorde det möjligt att exploatera villor för åretruntboende. Avståndet till församlingens kyrka, Brännkyrka kyrka, upplevdes av många av nybyggarna som alltför stort.

I den stadsplan som fastställdes för området 1923 avsattes en tomt för en kyrkobyggnad, kv Orgelbyggaren 1, uppe i branten på det berg som dominerar hela stadsdelen. Samma år påbörjade frivilliga krafter arbete...

Läs mer i eget fönster
År 1927 - 1929 Nybyggnad
Mälarhöjdens kyrka uppförs med Mälarhöjdens kyrkostiftelse som byggherre och invigs på pingstdagen 1929. Arkitekt Hakon Ahlberg.
År 1990 - 1990 Nybyggnad
Invigning av tillbyggnad för församlingslokaler Kyrkorummet får entré från öster istället för den ursprungliga i väster. Östfasadens lilla utvändiga trappa som ursprungligen ledde upp till kyrktornets tornrum tas bort, nya takarmaturer i kyrkorummet m m. Arkitekt Nils-Gunnar Nilsson, Åkerblads arkitektkontor.