Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DANMARK 3 KISTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0109923

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KISTA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

DANMARK 3

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Kista kyrka började byggas 1977 och invigdes 1978. Den ritades av den ungernfödde arkitekten Zoltan Bedecs (1932-2005). Till hans övriga produktion hör Boo och Täby Annexsjukhus.
Kista församling bildades 1980 efter att ha varit en del av Spånga församling. Den blivande församlingen, vilken till största delen består av stadsdelarna Husby, Akalla och Kista, hade redan bedrivit verksamhet sedan 1974 i Husby. Akalla kyrka invigdes 1976. Även i Kista hade församlingen aktiviteter i olika lokaler innan kyrkan där stod klar. Kista är den senast bebyggda stadsdelen på Järv...

Läs mer i eget fönster

Kista församling bildades 1980 efter att ha varit en del av Spånga församling. Den blivande församlingen, vilken till största delen består av stadsdelarna Husby, Akalla och Kista, hade redan bedrivit verksamhet sedan 1974 i Husby. Akalla kyrka invigdes 1976. Även i Kista hade församlingen aktiviteter i olika lokaler innan kyrkan där stod klar.

Kista är den senast bebyggda stadsdelen på Järvafältet, bostadshusen uppfördes mellan 1975–80. En centrumanläggning invigdes 1977 och ett arbetsplatsområde, öster om centrum, bebyggdes framförallt under 1980-talet. Hela kyrkoanläggningen, med kyrkobyggnad, församlingslokaler, delar av inred...

Läs mer i eget fönster
År 1977 - 1978 Nybyggnad
1977 Kyrkan börjar byggas. 1978 Kyrkan invigs