Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, LÄDERKANONEN 3 HEDVIG ELEONORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff983306

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDVIG ELEONORA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÄDERKANONEN 3

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Hedvig Eleonora kyrka invigdes 1737 men hade börjat byggas redan 1669. Byggnadsarbetet låg nere 50 år och återupptogs 1724. Kyrkans torn stod inte klart förrän 1868. De första ritningarna till kyrkan gjordes av Jean de la Vallée (1620-96). Han var hov- och stadsarkitekt och har ritat Katarina kyrka samt Askersunds landskyrka i Närke, 1664-70. Till hans profana verk hör Axel Oxenstiernas palats vid Storkyrkobrinken och Bondeska palatset, nu Högsta Domstolen. Han fullbordade sin fars Simon de la Vallées verk Riddarhuset och deltog i den stora ombyggnaden av Stockholms...

Läs mer i eget fönster

På Östermalm, den del av Stockholm som tidigare kallades Ladugårdslandet, bosatte sig under 1600-talet många av flottans män. De arbetade på nuvarande Blasieholmen och firade gudstjänst i en egen kyrka, där Nationalmuseum ligger idag. Från 1653 hörde amiralitetets folk till en egen församling medan civilbefolkningen i samma område hörde till S:t Jacobs församling. En mer ståndsmässig kyrka än Blasieholmskyrkan av trä planerades för amiralitetsförsamlingen men platsen lämpade sig inte för en större kyrka. Norr om Artillerigårdarna på Ladugårdslandet låg en amiralitetskyrkogård där Hedvig Eleonora kyrka började byggas 1669. Arbetet la...

Läs mer i eget fönster
År 1669 - 1674 Nybyggnad
Kyrkans grund läggs och delar av murverket uppförs efter ritningar av Jean de la Vallée. En provisorisk kyrka av trä och en klockstapel uppförs i nordöstra hörnet av kyrkogården.
År 1724 - 1737 Nybyggnad
Kyrkobyggandet återupptas och avslutas efter ritningar av Göran Josuae dito Adelcrantz. 1737 Kyrkan, nu med namnet Hedvig Eleonora, invigs.
År 1738 - 1738 Rivning
Den provisoriska träkyrkan rivs.
År 1866 - 1866 Rivning
Klockstapeln rivs.
År 1935 - 1935 Nyanläggning - Inhägnad
Kyrkogården inhägnas med murar och järnstaket mellan grindstolpar. Tidigare staket används som mönster. Äldre grindar sätts upp, vissa nygjorda kopior. Arkitekt Knut Nordenskjöld.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)