Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, JOHANNES MINDRE 9 S:T JOHANNES KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

FF987330

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:T JOHANNES KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JOHANNES MINDRE 9

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
S:t Johannes kyrka uppfördes under åren 1884-90 och invigdes på pingstdagen 1890. Arkitekten Carl Möller stod för ritningarna. Möller (1857-1933) var chef för överintendentsämbetet samt arkitekt för bl a Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm (1891-92), som i likhet med Johannes kyrka är en tegelkyrka i nygotik men i betydligt mindre skala än denna. Johannes församling anlitade Möller även vid uppförandet av Johannes folkskola (1890-91) vid Norrtull samt Stefanskyrkan (1901-04) i Vanadislunden. Han har också ritat ett antal mindre tegelkyrkor ute i landet.
Johannes kyrkog...

Läs mer i eget fönster

Johannes kyrkogård har anor åtminstone från tidigt 1600-tal, kanske ännu tidigare, och det sena 1800-talets Johannes kyrka har en betydligt äldre föregångare. När S:t Jacobs församling bildades 1643 låg i dess nordöstligaste del den så kallade Brunkebergskyrkogården eller Nya kyrkogården, den senare benämningen sannolikt för att den då var tämligen nyanlagd. Sannolikt hade denna kyrkogård, som således inte var anlagd kring någon kyrka, anlagts här i yttersta utkanten av Norrmalm för att möjliggöra begravningar av de många offer som 1620-talets pest hade skördat. Möjligen kan kyrkogården ha anor som går tillbaka till 1500-talet.

1...

Läs mer i eget fönster
År 1500 - 1699 Nyanläggning - Begravningsplats
Den s k Brunkebergs- eller Nya Kyrkogården anläggs ungefär där dagens kyrkogård ligger.
År 1649 - 1651 Nybyggnad
Ett träkapell med korsformad plan uppförs i östra delen av nuvarande kyrkogården, ursprungligen endast nyttjad som gravkapell.
År 1692 - 1692 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs.
År 1800 - 1829 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården planeras.
År 1817 - 1817 Ändring - Park/Trädgård
Träd planteras.
År 1881 - 1883 Ändring
Arkitekttävling om en ny kyrka utlyses, Carl Möller vinner tävlingen 1883.

Carl Möller (Arkitekt)

År 1884 - 1890 Nybyggnad
S:t Johannes kyrka uppförs och invigs på pingstdagen 1890. 1890 rivs den gamla träkyrkan
År 1906 - 1906 Nybyggnad
Nytt gravkapell strax söder om klockstapeln, ritat av Carl Möller

Carl Möller (Arkitekt)

År 1984 - 1984 Rivning
Gravkapellet från 1906 rivs.
År 1993 - 1993 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund iordningställs väster om kyrkan, gjutjärnskorset från Stefanskyrkans huvudentré flyttas dit.