Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ULRIKA 1 KUNGSHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff987315

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ULRIKA ELEONORA KYRKA (inakt.), KUNGSHOLMS KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ULRIKA 1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Kungsholms kyrka uppfördes under åren 1673-88. Tornet med kupol och lanternin tillkom dock först 1810. Det officiella namnet på kyrkan är Ulrika Eleonora kyrka, uppkallad efter Karl XI:s gemål. Kyrkan kallas dock i dagligt tal för Kungsholms kyrka varför denna benämning används här. Arkitekt var Mattias Spiehler (f omkr 1640, död 1690) och det var även han som ledde och övervakade byggnadsarbetena. Innan grunden lades för Kungsholms kyrka hade han biträtt Jean de la Vallée vid uppförandet av Katarina kyrka på Södermalm. Den enda kyrka som uppförts enligt hans ritnin...

Läs mer i eget fönster

Före år 1600 fanns i stort sett ingen bebyggelse på den ö, som idag går under namnet Kungsholmen. Den ingick i Solna socken och församling och kallades länge Munklägret eftersom marken hade tillhört stadens svart- och gråbrödrakloster. Under 1600-talet blev ön alltmer bebodd och bebyggd.

1671 gav kungen, Karl XI, sitt tillstånd att här bygga en kyrka och bilda en egen församling. I korsningen av Hantverkargatan och Kaplansbacken låg det trähus som blev Kungsholms första kyrka. Det var när denna kyrka invigdes året därpå, 1672, som namnet Kungsholmen omnämndes för första gången.

1679 brann den lilla interimskyrkan ner till grun...

Läs mer i eget fönster
År 1673 - 1688 Nybyggnad
1673 Grundläggning av Kungsholms (officiellt Ulrika Eleonora) kyrka, arkitekt Mathias Spieler. 1688 Kyrkan invigs.
År 1909 - 1909 Nybyggnad
Gravkapell uppförs i kyrkogårdens nordvästra hörn, arkitekt Aron Johansson.
År 1946 - 1946 Rivning
Gravkapellet rivs.
År 1979 - 1979 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden anläggs, landskapsarkitekt Walter Bauer.
År 2004 - 2004 Nyanläggning - Begravningsplats
Askgravplatser anläggs på kyrkogården