Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SÖDERMALM 7:48 S:TA MARIA MAGDALENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff983503

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:TA MARIA MAGDALENA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖDERMALM 7:48

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
S:ta Maria Magdalena kyrka (här kallad Maria kyrka) började byggas omkring 1588 och stod klar 1625. Kyrkan har genomgått stora förändringar sedan dess. Nicodemus Tessin d.ä. (1615-81) ritade 1600-talets tillbyggnader. Han har i Stockholm bland mycket annat ritat Gamla Riksbanken, Bondeska- och Wrangelska palatset och Stadsmuseet. Hans son, Nicodemus Tessin d.y. (1654-1728), ritade västportalen. Efter en brand 1759 renoverades kyrkan efter Carl Johan Cronstedts (1709-77) ritningar. Cronstedt har även ritat Artillerigården som numera rymmer Armémuseum. Carl Fredrik Su...

Läs mer i eget fönster

Kung Magnus Eriksson grundade omkring 1350 ett begravningskapell för fattiga på platsen för den nuvarande S:ta Maria Magdalena kyrka. Enligt E Lundmark (Sveriges kyrkor), finns delar av det torn som uppfördes omkring 1430 kvar i det nuvarande tornet. I början av 1500-talet byggdes kapellet om och till. Flera bostadshus intill kyrkan var omgivna av en mur och anläggningen kom att fungera som en liten fästning. Eftersom fienden hade utnyttjat kyrkan i anfall mot staden, lät Gustav Vasa riva den till stora delar år 1527.

Befolkningen på Södermalm ökade men saknade en kyrka. På initiativ av Johan III började 1588 återuppbyggandet av ...

Läs mer i eget fönster
År 1350 - 1350 Nybyggnad
Ett begravningskapell byggs på platsen för dagens kyrka.
År 1430 - 1430 Nybyggnad
Det kyrktorn uppförs som möjligen till vissa delar ingår i det dito nuvarande tornet.
År 1527 - 1527 Rivning
Gustav Vasa låter riva kyrkan till stora delar
År 1588 - 1625 Nybyggnad
1588–92 S:ta Maria Magdalena kyrka uppförs i anslutning till det gamla tornet. ca 1620–25 Kyrkan färdigställs
År 1904 - 1904 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogårdens yta minskas något då Hornsgatan breddas och sänks.
År 1929 - 1929 Nybyggnad
Nytt gravkor på kyrkogården. Arkitekt Lars Israel Wahlman.

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården renoveras
År 1988 - 1988 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs på kyrkogården
År 2002 - 2002 Nyanläggning - Begravningsplats
Urngravplats anläggs på kyrkogården.