Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, STEFANSKAPELLET 1 STEFANSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

ff983603

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STEFANSKYRKAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STEFANSKAPELLET 1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Stefanskyrkan uppfördes 1901-04 och invigdes på Kristi Himmelsfärdsdagen 1904. Kyrkans arkitekt är Carl Möller (1857-1933). Möller var chef för överintendentsämbetet och under några decennier flitigt anlitad av Johannes församling. För denna ritade han utöver Stefanskyrkan både Johannes kyrka (1884-90) och Johannes folkskola (1890-91) vid Norrtull. Han har även ritat Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm (1891-92), som i likhet med Johannes kyrka är en tegelkyrka i nygotik men i betydligt mindre skala. Möller ritade också ett antal mindre tegelkyrkor ute i landet.
Stefan...

Läs mer i eget fönster

Stefanskyrkans föregångare var ett litet kapell beläget i hörnet av Frej- och Tulegatorna. Det var Sällskapet för främjande av kyrklig själavård som år 1899 hyrde en tomt här och genast lät uppföra ett kapell av trä med namnet S:t Stefanskapellet, invigt 1900.

Kapellet var tänkt som ett provisorium och var därför mycket enkelt. Sällskapet för främjande av kyrklig själavård uppförde vid denna tid flera kapell i snabbt expanderande delar av staden som saknade en egen kyrka, företrädesvis i områden där befolkningen var fattig och behovet av själavård ansågs stort. Så var fallet i t ex denna del av Norrmalm och Vasastaden som på grun...

Läs mer i eget fönster
År 1900 - 1900 Nybyggnad
Ett litet träkapell, S:t Stefanskapellet, uppförs i hörnet av Frej- och Tulegatorna på initiativ av Sällskapet för främjande av kyrklig själavård.
År 1901 - 1904 Nybyggnad
Det nya S:t Stefanskapellet eller Stefanskyrkan uppförs och invigs i Vanadislunden, arkitekt Carl Möller. Det gamla träkapellet flyttas samtidigt till Aspudden.

Carl Möller (Arkitekt)

År 1980 - 1999 Ändring - Park/Trädgård
Det smidesjärnskors med träkrucifix och en krans av nakna glödlampor som stått på stenbarriären utanför västra portalen demonteras. Krucifixet placeras i Herdens kapell (sedermera flyttat därifrån) och järnkorset flyttas till den nya minneslunden på Johannes kyrkogård.