Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Heby kn, ASPNÄS 1:41 ASPNÄS GÅRDSKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Aspnäs gårdskyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASPNÄS GÅRDSKYRKA (akt.)
Uppsala
Heby

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ASPNÄS 1:41

Historik

Aspnäs gårdskyrka ligger på en udde vid norra delen av sjön Tämnaren i norra Uppland. Kyrkan var helgad åt S:t Göran, och ännu på 1700- talet fanns en bild av helgonet kvar. Kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i väster. Den vitputsade byggnaden är uppförd av rött tegel med dekorativa inslag av gult tegel. Såväl fönster som portaler är spetsbågiga och försedda med profilerat tegel. Långhuset täcks av ett spåntäckt tälttak, den höga åttakantiga takryttaren i kyrkans mitt är också spånklädd. Ingång till kyrkorummet sker via vapenhuset. Kyrkan uppfördes i början av 1300-talet som k...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan antas ha blivit uppförd på 1300-talet och tjänstgjorde från början som kapell till det befästa herresätet ”Aspenäs”. Byggnaden var då oputsad, med fasader bestående av mönsterlagt rött, gult och svartsintrat tegel.
Efter en brand någon gång under 1500-talet sänktes väggarnas murkrön och ett nytt yttertak byggdes. 1595 fick kyrkorummet de målningar, som delvis bevarats till våra dagar. Då hade kyrkan genomgående välvda tak. Vid en restaurering 1638 gick de förlorade, frånsett i sakristian, sedan murarna sänkts med en meter. Samtidigt blev de spetsbågiga fönsteröppningarna delvis igenmurade och rektangulära fönsterbågar insat...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1399 Nyanläggning
Kyrkan uppförs, en rektangulär byggnad som då hade fasader av mönsterlagt rött, gult och svartsintrat tegel (idag putsade). Sakristians ribbvalv och fönsteröppningar har bevarats till våra dagar.
År 1796 - 1796 Tagen ur bruk
Den sista högmässan hålls, varefter kyrkan blir ödekyrka och får tjäna som vedbod, fårhus och sädesmagasin.
År 1850 - 1850 Tagen ur bruk
Kyrkobyggnaden används som redskapsskjul
År 1859 - 1859 Tagen ur bruk
I dagboksanteckning uppger B E Hildebrand att kyrkan används som vedbod och att bevarandeåtgärder bör vidtas.
År 1864 - 1864 Tagen ur bruk
Vid visitation av ärkebiskopen beskrivs kyrkan som ytterst förfallen och berövad all inredning. Av kalkmålningarna finns bara rester.
År 1871 - 1871 Ändring
Sjön Tämnaren sänks. Innan sänkning torde sjön ha legat intill kyrkan. Minnessten sydorst om kyrkan.
År 1946 - 1946 Ändring
Tämnaren sänks ytterligare
År 1962 - 1962 Återinvigning
Aspnäs kyrka återinvigs.
År 1970 - 1970 Ändring
Förklarar Östervåla församling Aspnäs gårdskyrka som församlingskyrka