Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sala kn, MÖKLINTA PRÄSTGÅRD 5:1 MÖKLINTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

mörklinta2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÖKLINTA KYRKA (akt.)
Västmanland
Sala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

MÖKLINTA PRÄSTGÅRD 5:1

Historik

Text saknas för närvarande

Bygget av Möklinta kyrka har fastställts till omkring 1470, med hänvisning till byggnadstekniska likheter med ganska närbelägna Enköpings Vårfrukyrka och Västerlövsta kyrka. Karakteristiska är gavlarnas friser och tegelblinderingar. Ursprungligen omfattade kyrkan dagens långhus med rakslutet kor och ett vapenhus vidbyggt i söder. En enda kyrkklocka fanns, upphängd i ett litet torn mitt på det dåvarande spåntäckta sadeltaket. Att kyrkorummets tre stjärnvalv och vapenhusets kryssvalv slogs utan sköldbågar visar att de var samtida med murarna, liksom förmodligen sydportalens plankdörr. Murytorna dekorerades med röda målningar, bland an...

Läs mer i eget fönster
År 1510 - 1890 Ändring
För information kring ändringar/händelser rörande begravningsplatsen/kyrkogården och klockstapeln hänvisas till bifogad PDF med bifogad händelselista. För information kring ändringar/händelser rörande Kyrkan se Kyrkobyggnad med Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelselistor med årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar