Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SÖDERMALM 7:24 KATARINA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff983323

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KATARINA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖDERMALM 7:24

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS STADSMUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT.
Katarina kyrka uppfördes under åren 1656-95 enligt arkitekten Jean de la Vallées ritningar. Redan grundläggningsåret 1656 hölls, under ett provisoriskt tak, den första gudstjänsten men kyrkan stod således inte färdig förrän nästan fyrtio år senare. Jean de la Vallée (1620-96) var en av de ledande arkitekterna i Sverige under 1600-talets andra hälft. Utöver Katarina kyrka har han i Stockholm bl a stått för ritningarna till Hedvig Eleonora kyrka som började byggas 1669. Bland hans profana byggnadsverk finns en rad palats i Stockholm som t ex Bondeska palatset, numera ...

Läs mer i eget fönster

Stockholms invånarantal fyrdubblades under 1600-talets första sextio år och var på 1660-talet 40 000. Många av de nya stockholmarna slog sig ned på Södermalm, som då utgjorde endast en församling, Maria Magdalena församling. 1654 delades församlingen i två och Katarina församling kom till, uppkallad efter den regerande kungen Karl X Gustavs mor.

Kyrkan kom att uppföras på den plats där det redan fanns en kyrkogård och ett kapell, Sturekapellet, som uppförts på 1580-talet. Detta låg i sin tur strax öster om det s k Helga Kors kapell som också legat här, sannolikt sedan 1330-talet men som raserats i början av 1500-talet.

Arkitek...

Läs mer i eget fönster
År 1656 - 1656 Nybyggnad
Grundläggning av kyrkan, arkitekt Jean de la Vallée
År 1658 - 1658 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården stakas ut.
År 1695 - 1695 Invigning
Kyrkan invigs i och med att predikstolen blir färdig.
År 1710 - 1710 Ändring - Park/Trädgård
De första träden planteras på kyrkogården.
År 1711 - 1712 Nybyggnad
Södra portalen och bår- och benhuset intill denna uppförs och framöver, in på 1800-talet, uppförs gravkoren längs den västra delen av kyrkogården.
År 1712 - 1716 Nyanläggning - Väg
Karl XII:s trappa uppförs.
År 1723 - 1723 Brand - Delvis förstörd
Stor eldsvåda och stora delar av kyrkan förstörs liksom kyrkogårdsmuren och portaler och hela trädbeståndet går förlorat. Återuppbyggnadsarbetet påbörjas omedelbart, lett av arkitekten G J Adelcrantz. Istället för de la Vallées mindre torn fick kyrkan nu en hög kupol och inredningen blir helt ny.
År 1779 - 1780 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Reglering av kyrkogården och nyplantering av träd, bl a en mängd kastanjer och allén i öst-västlig riktning. Nyplantering av träd har därefter skett allt eftersom.
År 1990 - 1990 Nyanläggning - Minneslund
Beslut att anlägga en minneslund på kyrkogården.