Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Täby kn, KLOCKSTAPELN 1 M.FL. TÄBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0755

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÄBY KYRKA (akt.)
Stockholm
Täby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KLOCKSTAPELN 1

TÄBY KYRKBY 3:12

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Täby kyrka uppfördes som sockenkyrka under senare hälften av 1200-talet. Den har ett rektangulärt långhus med kor och är ett tidigt exempel på salkyrka. Sakristia med ribblöst kryssvalv av tegel byggs till i norr under 1300-talet och i söder uppförs vapenhus med gavelröste av tegel. Efter en brand i kyrkans tak i mitten av 1400-talet slås fyra kryssvalv av tegel över långhus och kor. På 1480-talet målas kyrkorummets väggar och valv av Albertus Pictor (ca 1440-1509) och hans verkstad. Valven har aldrig varit överkalkade och hör delvis till Alberts kvalitetsmässigt för...

Läs mer i eget fönster

Täby kyrka uppfördes som sockenkyrka under senare hälften av 1200-talet. Den har ett rektangulärt långhus med kor och är ett tidigt exempel på salkyrka. Sakristia med ribblöst kryssvalv av tegel byggs till i norr under 1300-talet och i söder uppförs vapenhus med gavelröste av tegel. Efter en brand i kyrkans tak i mitten av 1400-talet slås fyra kryssvalv av tegel över långhus och kor. På 1480-talet målas kyrkorummets väggar och valv av Albertus Pictor (ca 1440–1509) och hans verkstad. Valven har aldrig varit överkalkade och hör delvis till Alberts kvalitetsmässigt förnämsta målningssviter. Vid en restaurering på 1780-talet får kyrkan...

Läs mer i eget fönster
År 1250 - 1259 Nybyggnad
Kyrkan byggs med långhus och kor i gråsten
År 1400 - 1499 Nyanläggning - Inhägnad
Södra och norra stigluckan byggs i bogårdsmuren, som möjligen är äldre
År 1763 - 1763 Nybyggnad
Ny klockstapel uppförs på berget norr om kyrkan
År 1785 - 1785 Ändring - Park/Trädgård
Lindar planteras utmed bogårdsmurens insida
År 1863 - 1863 Rivning
Norra stigluckan rivs.
År 1910 - 1910 Rivning
Del av den medeltida, västra bogårdsmuren rivs för att användas vid dito byggande av kyrkskolan.
År 1911 - 1911 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot söder och väster.
År 1929 - 1929 Nyanläggning - Inhägnad
Ny stiglucka byggs i norr på platsen för en äldre. Arkitekt Sven Brandel.
År 1937 - 1937 Nyanläggning - Begravningsplats
Ny begravningsplats anläggs och invigs på åkermark förvärvad av kyrkan
År 1980 - 1989 Utvidgning - Begravningsplats
Nya begravningsplatsen utvidgas efter förslag av trädgårdsarkitekt John Dormling.