Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands-Bro kn, TIBBLE KYRKBY 18:1 HÅBO-TIBBLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Håbo-Tibble kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅBO-TIBBLE KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands-Bro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TIBBLE KYRKBY 18:1

Historik

Håbo-Tibble kyrka är belägen vid den gamla häradsvägen Stockholm - Skokloster. Runstenar försedda med korstecken vittnar om att trakten nåtts av kristendomen redan under 1000-talet. Kyrkan är byggd i gråsten, rektangulärt långhus med sadeltak, vidbyggd sakristia i norr, vapenhus i söder samt ett begravningskapell på den västra sidan. Kyrkans äldsta del, koret, uppfördes under 1100-talets slut som kapell, förmodligen uppfört på privat initiativ. Det nuvarande långhuset tillkom under 1200-talets förra hälft, valven slogs omkring 1450. Sakristian vidbyggdes på 1200-talet. I slutet av medeltiden tillkom vapenhuset. Det lilla begravnings...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans romanska dopfuntscuppa antyder på att här fanns en kyrka redan vid 1100-talets slut.
Det rakt avslutade koret, daterat till 1100-talets slut, är kyrkans äldsta del. Korets mått anses tyda på att det inte var tänkt för en romansk kyrka, utan sannolikt var ett mindre kapell.

Kapellet förvandlas till sockenkyrka då ett långhus tillfogas koret under 1200-talets andra hälft. Sakristian tillfogas långhuset senare under samma århundrade eller omkring 1300 och det södra vapenhuset byggs till under 1490-talet. Det västra vapenhuset uppförs år 1797 men ändras till begravningskapell år 1915.

Kyrkan har en romansk planform i lå...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Nybyggnad av korparti.
År 1675 - 1675 Ändring
Kyrkogårdsmur omtalas täckt av trätak.
År 1699 - 1699 Ändring - Inhägnad, mur
Reparation av bogårdsmuren.
År 1704 - 1704 Nybyggnad
Klockstapel uppförs.
År 1787 - 1787 Ändring
Klockstapeln repareras.
År 1796 - 1797 Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren vidgas åt väst och byggs om i västra delen av dalkarlar.
År 1842 - 1843 Ändring - Begravningsplats
Bogårdsmuren repareras. Kyrkogården påförs sand och jord. Fyra bänkar köps in till kyrkogården.
År 1849 - 1849 Ändring
Grindstolpar kommer till. Grindar tillverkas av smeden Falk.
År 1951 - 1951 Ändring
Klockstapeln repareras.
År 1972 - 1972 Ändring
Klockstapeln renoveras och får ny panelinklädning och nytt spåntak.
År 1990 - 1999 Nybyggnad
Två kyrkstugor uppförs intill södra bogårdsmuren.
År 1996 - 1996 Ändring
Klockstapeln tjäras.
År 2002 - 2002 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogård med nyanläggning av minneslund utförs efter förslag av Lena Biärsjö. Ingång i bogårdsmuren tas upp till den utvidgade delen.

Lena Biärsjö (Obestämd yrkestillhörighet)