Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands Väsby kn, EDSBY 1:2 M.FL. EDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0771

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EDS KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands Väsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EDSBY 1:2

EDSBY 1:5

EDSBY 6:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Eds kyrka började uppföras under 1100-talet. Den ursprungliga kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare torn i väster samt en bred absid i öster, direkt fogad mot långhuset. Denna s k absidsal, var en relativt ovanlig planform i Uppland. Förutom i Ed, har den troligtvis endast funnits i Lovös äldsta stenkyrka samt i Frötuna kyrka. Eds kyrkas murar var ursprungligen oputsade. Under 1300-talet revs absiden varpå kyrkan förlängdes åt öster med ett rakslutet kor.
Under samma tid tillkom sakristian i norr och öppningen mot tornet förstorades. Invändigt s...

Läs mer i eget fönster

Eds kyrka började uppföras under 1100-talet. Den ursprungliga kyrkan bestod av ett rektangulärt långhus med ett smalare torn i väster samt en bred absid i öster, direkt fogad mot långhuset. Denna s k absidsal, var en relativt ovanlig planform i Uppland. Förutom i Ed, har den troligtvis endast funnits i Lovös äldsta stenkyrka samt i Frötuna kyrka. Eds kyrkas murar var ursprungligen oputsade. Under 1300-talet revs absiden varpå kyrkan förlängdes åt öster med ett rakslutet kor.

Under samma tid tillkom sakristian i norr och öppningen mot tornet förstorades. Invändigt slogs kryssvalv, som 1487 dekorerades med kalkmålningar av Albertus...

Läs mer i eget fönster
År 1140 - 1159 Nybyggnad
Romansk kyrka uppförs, i form av en s k absidsal, bestående av lågt torn i väster, rektangulärt långhus samt en bred absid, direkt ansluten till långhuset, utan mellanliggande kor. Ingång i sydmurens västligaste del.
År 1541 - 1541 Brand - Delvis förstörd
Kyrkan antänds av blixten. Uppgifter saknas kring brandens omfattning
År 1712 - 1712 Nybyggnad
Den södra stigluckan uppförs och ersatte då en äldre förfallen.
År 1822 - 1822 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Lövträd planteras utmed kyrkogårdsmuren
År 1843 - 1843 Nybyggnad
Gravkor uppförs åt kammarherren T W Ankarcrona på Runsa gård
År 1870 - 1879 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt väster med ett sluttande markstycke. Samtidigt rivs den gamla västra bogårdsmuren.
År 1921 - 1921 Nyanläggning - Gräsmatta
Den utvidgade kyrkogården mot väster ordnas med terrasseringar efter förslag av S Curman.
År 1923 - 1923 Nybyggnad
Ny likbod uppförs efter förslag av S Curman
År 1949 - 1949 Invigning
Det utvidgade området av kyrkogården invigs. Planerat efter ett förslag av E Fant

Erik Fant (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.
År 1980 - 1980 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.