Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, HARAKERS PRÄSTGÅRD 1:4 HARAKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

harakers5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HARAKERS KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

HARAKERS PRÄSTGÅRD 1:4

Historik

Text saknas för närvarande

När kyrkan ursprungligen uppfördes råder delade meningar om. I flertalet publicerade kyrkobeskrivningar antas att den uppfördes på 1300-talet och skulle då ha omfattat sakristia och ca 2/3 av dagens långhus. Ytterväggarna var murade av natursten och yttertaken spånklädda. Över sakristian var slaget ett tegelvalv och över kyrkorummet ett innertak i trä. Sakristian hade ett övre plan med läktare för kören (gapskulle).

Under 1400-talets senare hälft tillkom ett vapenhus på södra sidan. Kyrkan i övrigt blev troligen till stor del ommurad med tegel - alternativt var detta tiden för hela kyrkans uppförande. Stjärnvalv slogs över kyrkor...

Läs mer i eget fönster
År 1805 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Ny kyrkogårdsmur iståndsattes och i södra sidan murades två grindstolpar, vilka försågs med en järngrind donerad av greve Knut Posse, Svanå. Källa: VS: E IV b, 33; Inventarium 1824

Knut Posse (Byggherre)

År 1846 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogården utvidgades och södra kyrkogårdsmuren måste därför läggas om och fick nya grindstolpar. Järngrindarna från 1805 sattes in i nya grindhålet.
År 1955 - Okänt Nybyggnad
Bårhuset från 1955 är ritat av arkitekt Sven Ahlbom i Västerås.

Sven Ahlbom (Arkitekt)