Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, KUNGSBYN 12:1 KUNGSÅRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kungsåra2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGSÅRA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KUNGSBYN 12:1

Historik

Text saknas för närvarande

kyrkans ännu bevarade dopfunt, med koniskt formad cuppa. I mitten av 1300-talet uppfördes istället en stenkyrka. Dess plan var relativt kort och bred, med sakristia utbyggd mot norr. Förmodligen under senare hälften av 1400-talet slogs två valv över kyrkorummet och ett vapenhus tillbyggdes mot söder.

Från 1607 är första kända uppgiften om att konstruktionen var osäker, vilket ledde till att valven på 1620-talet stöttades med pelare i trä. Under de kommande 100 åren krävdes upprepade förstärkningar av stommen. Sedan fann församlingen för gott att riva kyrkan.

En ny kyrka byggdes på kvarvarande grundmurar åren 1751-52, ett arb...

Läs mer i eget fönster
År 1228 - Okänt Nybyggnad
Platsens första kyrka var sannolikt byggd i trä. Från denna tid är kyrkans ännu bevarade dopfunt, med koniskt formad cuppa. Källa: Redelius, s 1-2, 10
År 1350 - Okänt Nybyggnad
Den ursprungliga stenkyrkan hade relativt kort och bred plan, med sakristia utbyggd mot norr. I östra gaveln fanns ett trekopplat fönster. Över kyrkorummet var ett tak av trä Källa: Henning, s 10 Redelius, s 2 För mer information om den äldre kyrkans historia se bifogad PDF. För mer historik om den nuvarande kyrkan se kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.
År 1450 - 1748 Ändring
För mer information om den äldre kyrkans historia se bifogad PDF. För mer historik om den nuvarande kyrkan se kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.
År 1751 - Okänt Rivning
Den medeltida kyrkan revs, med undantag för grundmurarna och sakristian som till större delen behölls. På den befintliga grunden nybyggdes en kyrka. För historik kring den äldre kyrkan se bifogad PDF. För historik kring den nuvarande kyrkan se kyrkobyggnad samt bifogad PDF.
År 1846 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Stiglucka i kyrkogårdsmurens norra sida borttogs och istället uppmurades en på den östra sidan.
År 1856 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Den stenbundna kyrkogårdstomten fylldes på med mer jord. Källa: VS: E IV b; 56 Inventarium 1856
År 1954 - Okänt Nybyggnad
Bårhus uppfördes invid kyrkogårdsmurens norra sida. Grunden göts av betong, väggarna tegelmurades och putsades, taket gjordes valmat och spåntäckt. Arkitekt Bernhard Schill Källa: KF: O I b; 1

Bernhard Schill (Arkitekt)